Kinh Tế

Huyện Vĩnh Tường phấn đấu gieo trồng hơn 5.700 ha cây trồng vụ Mùa

Thứ Hai, 17/05/2021

Vụ Mùa năm 2021, huyện Vĩnh Tường phấn đấu gieo trồng 5.700 cây trồng các loại, với mục tiêu tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt hơn 22 nghìn tấn.

Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện chỉ đạo các địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng mở rộng diện tích cây có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao; tăng cường sử dụng giống tốt.

Đối với cây lúa, sử dụng giống Thiên ưu 8, HT1, BC15, VNR20... Đối với cây ngô, sử dụng giống NK7328, NK4300, PAC999, PAC558, LVN4, NK 4300Bt/Gt, ngô nếp, ngô ngọt các loại…

Đồng thời, chủ động các phương án tưới tiêu; tích cực tuyên truyền, vận động bà con áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trồng trọt.

Lực lượng chức năng chuyên ngành của huyện tăng cường công tác quản lý chất lượng giống, vật tư phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, không để tình trạng kinh doanh hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng cấm sử dụng làm ảnh hưởng đến sản xuất.

Ngọc MaiTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: