Kinh Tế

Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Thứ Hai, 22/07/2019

Sản xuất sạch hơn (SXSH) là việc áp dụng liên tục chiến lược phòng ngừa tổng hợp về môi trường vào các quá trình sản xuất, nhằm giảm thiểu phát thải, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, cải thiện môi trường, sức khỏe người lao động và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Công ty TNHH Quốc Hiệu Yên Lạc, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc tích cực đổi mới công nghệ, áp dụng sản xuất sạch hơn, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, sức khỏe người lao động

Năm 2018, tỉnh thực hiện hỗ trợ đánh giá nhanh về sản xuất sạch hơn cho 10 đơn vị là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn; tổ chức 2 hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về SXSH trong công nghiệp. Đào tạo nâng cao nguồn nhân lực về SXSH trong công nghiệp. Đồng thời, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về lợi ích áp dụng SXSH trong công nghiệp dưới nhiều hình thức như: In ấn tài liệu, treo băng rôn, khẩu hiệu…

Thực tế, sau khi được hỗ trợ đánh giá, tư vấn về sản xuất sạch hơn, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã thay đổi nhận thức, đổi mới công nghệ, áp dụng các giải pháp để giảm thiểu chất thải, ô nhiễm trong quá trình sản xuất.

Sau 1 năm được tỉnh hỗ trợ đánh giá nhanh về SXSH tại doanh nghiệp, anh Nguyễn Văn Đào, Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Phương Bắc (thành phố Phúc Yên) chia sẻ: Hỗ trợ SXSH, công ty được đơn vị tư vấn khảo sát đánh giá, chỉ ra những tồn tại trong hoạt động sản xuất của công ty và chọn lựa các giải pháp SXSH mà công ty có thể áp dụng nhằm đem lại những lợi ích thiết thực về kinh tế và môi trường. Sau khi kết thúc dự án, công ty đã có năng lực tự triển khai SXSH và xây dựng được một hệ thống quản lý môi trường tại doanh nghiệp; đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại, đặt ra các tiêu chuẩn trong sản xuất để công nhân áp dụng, góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe người lao động, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Với lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính là tư vấn, thiết kế, sản xuất đồ gỗ nội thất, công ty đang tạo việc làm cho gần 20 công nhân, thu nhập trung bình 10 triệu đồng/người/tháng.

Hiệu quả là vậy, song hiện nay, SXSH chưa được áp dụng rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp. Việc tuyên truyền, phổ biến về những chủ trương, chính sách hỗ trợ sản xuất sạch hơn chưa được sâu rộng tới các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhỏ. Bêncạnh đó, kinh phí để thực hiện cho việc áp dụng sản xuất sạch hơn lớn gồm cả một quá trình đầu tư từ nguyên liệu, nhiên liệu đến máy móc nên doanh nghiệp chưa mặn mà. Bộ máy làm công tác sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đều là kiêm nhiệm, để nghiên cứu sâu về sản xuất sạch hơn còn chưa được quan tâm, các đơn vị tư vấn về sản xuất sạch hơn vẫn còn hạn chế về số lượng, việc xây dựng, hình thành mạng lưới tư vấn từ tỉnh, huyện chưa có và gặp nhiều khó khăn.

Theo kế hoạch hành động thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017- 2020 thì mục tiêu đạt được là: 90% cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn nhận thức được lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; 50% cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng SXSH; các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn tiết kiệm được 8- 13% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trên đơn vị sản phẩm; 90% doanh nghiệp vừa và lớn có bộ phận chuyên trách về sản xuất sạch hơn; 100% Ban quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh có cán bộ hướng dẫn áp dụng SXSH trong công nghiệp.

Để việc triển khai chương trình SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh những năm tiếp theo đạt kết quả cao, thời gian tới, các cấp, các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách về sản xuất sạch hơn. Xây dựng cơ chế, chính sách đủ mạnh, phù hợp với chiến lược phát triển của quốc gia, tiến tới phát triển các doanh nghiệp, cơ sở đáp ứng được các yêu cầu về bảo vệ môi trường,phát triển bền vững. Kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân, đơn vị có thành tích trong hoạt động sản xuất sạch hơn nhằm khuyến khích thi đua áp dụng sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: Hồng TínhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: