Kinh Tế

Phúc Yên trồng mới gần 120.000 cây xanh

Thứ Hai, 17/05/2021

Năm 2021, thành phố Phúc Yên được UBND tỉnh giao chỉ tiêu trồng 240.000 cây xanh (tương ứng với 240 ha). Đến nay, thành phố đã trồng được 120 nghìn cây, đạt 50% chỉ tiêu kế hoạch cả năm, chủ yếu ở các địa phương: Ngọc Thanh, Đồng Xuân, Cao Minh, Tiền Châu… Các loại cây được trồng phần lớn là keo, bạch đàn, mít, xoan, vải, nhãn…

Để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch do UBND tỉnh giao, hưởng ứng lời kêu gọi trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, thời gian tới, các cấp chính quyền trên địa bàn thành phố tiếp tục đưa kế hoạch trồng cây xanh trở thành phong trào thi đua của các ngành, tổ chức, đoàn thể, trong từng khu dân cư, khu đô thị, trường học, khu công nghiệp, công sở... với sự tham gia của mọi người dân.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi để trồng, đảm bảo đạt tỷ lệ cây sống cao; thực hiện chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng, phân công trách nhiệm quản lý cụ thể để cây trồng, rừng trồng phát triển tốt.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào trồng cây, trồng rừng.

Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái phép nhằm bảo vệ rừng và từng bước nâng cao chất lượng môi trường sống của nhân dân.

Bảo AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: