Kinh Tế

Ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh tra, kiểm tra thuế

Thứ Sáu, 19/07/2019

Thanh tra, kiểm tra thuế là một trong những yếu tố quan trọng nhằm chống gian lận thuế,góp phần tăng thu ngân sách, thời gian qua, Cục Thuế tỉnh đã từng bước hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế trên địa bàn.

Ứng dụng công nghệ thông tin góp phần giảm thời gian, nhân lực trong công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế cũng như tại trụ sở của doanh nghiệp

Anh Hoàng Văn Cường, Trưởng phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 2, Cục Thuế tỉnh cho biết: Kiểm tra, thanh tra thuế là hoạt động giám sát của cơ quan thuế đối với các hoạt động, giao dịch liên quan đến phát sinh nghĩa vụ thuế và tình hình thực hiện thủ tục hành chính thuế, chấp hành nghĩa vụ nộp thuế nhằm đảm bảo pháp luật thuế được thực hiện nghiêm chỉnh trong đời sống kinh tế- xã hội. Năm 2019, Cục Thuế tỉnh tập trung thực hiện thanh tra, kiểm tra những doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, theo bộ tiêu chí cứng của Tổng cục Thuế.

Trên cơ sở đó, từ đầu năm đến nay, Cục Thuế tỉnh thực hiện thanh tra tại 34 doanh nghiệp (đạt 36% kế hoạch năm), tổng số tiền truy thu, truy hoàn và tiền phạt ước đạt 152 tỷ đồng, giảm lỗ trên 16 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế 267 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 152 tỷ đồng. Kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế 1.472 hồ sơ, trong đó 1.456 hồ sơ được chấp nhận, 6 bộ xử lý điều chỉnh. Kiểm tra tại 362 doanh nghiệp,tổng số tiền thuế đã truy thu, tiền xử phạt và số thuế truy hoàn trên 24 tỷ đồng.

Đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thông báo kế hoạch thanh tra, kiểm tra đến các doanh nghiệp, triển khai phân công nhiệm vụ thanh tra cho các trưởng đoàn thanh tra, thành lập các Tổ thu thập, phân tích thông tin rủi ro đối với từng doanh nghiệp. Đặc biệt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phân tích, xác định đối tượng, nội dung rủi ro cao, có khả năng xử lý truy thu thuế lớn để tập trung giám sát kê khai, thanh tra, kiểm tra chống thất thu, chống gian lận thuế. Triển khai phần mềm ứng dụng hỗ trợ giám sát hoạt động của các đoàn thanh tra, kiểm tra thuế trong quá trình thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp. Thực hiện ứng dụng nhật ký thanh tra, kiểm tra điện tử giúp các cấp lãnh đạo quản lý, theo dõi, nắm bắt tình hình chấp hành pháp luật, tuân thủ quy trình thanh tra, kiểm tra thuế, tuân thủ chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của công chức thuế. Ứng dụng phân tích rủi ro người nộp thuế (TPR) phục vụ công tác lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra góp phần đảm bảo khách quan, chọn đúng đối tượng thanh, kiểm tra.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh phối hợp với Công an kinh tế, Quản lý thị trường, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát về giá, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên khâu lưu thông; chống gian lận trong sử dụng hóa đơn, hoàn thuế giá trị gia tăng. Tập trung triển khai Đề án chống thất thu trong lĩnh vực bán lẻ xăng dầu, kinh doanh bất động sản, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, du lịch... để mở rộng cơ sở tính thuế, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách. Tăng cường công tác hậu kiểm, tiến hành thanh, kiểm tra đột xuất những đơn vị có dấu hiệu vi phạm, chú ý những doanh nghiệp có giao dịch liên kết, chuyển giá, doanh nghiệp liên tục lỗ qua nhiều năm; phối hợp các bộ phận chức năng đôn đốc, xử lý việc thi hành nghĩa vụ nộp thuế sau kết quả thanh, kiểm tra.

Từ năm 2018 đến nay, công tác thanh tra, kiểm tra được đổi mới các khâu như: Lập kế hoạch, phương pháp quản lý, nâng cao chất lượng nội dung phân tích mức độ rủi ro, phối hợp thiết lập hệ thống dữ liệu đồng bộ, vận hành liên thông giữa các bộ phận chức năng góp phần thực hiện nhanh chóng, hiệu quả công tác thu thập, phân tích, đánh giá và phân loại mức độ rủi ro doanh nghiệp để quản lý tốt công tác thanh, kiểm tra thuế.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Thuận Phát Vĩnh Phúc, thành phố Vĩnh Yên cho biết: Doanh nghiệp luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế nhưng khi nhận được thông báo của cơ quan thuế đến kiểm tra, chúng tôi cũng khá lo lắng. Tuy nhiên, sau quá trình kiểm tra, chúng tôi nhận được nhiều thông tin bổ ích về doanh nghiệp. Cùng với kiểm tra các hoạt động, giao dịch liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế,cán bộ thuế còn hướng dẫn đơn vị cách kê khai, hạch toán, nộp thuế theo đúng quy định. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra, kiểm tra giúp giảm thời gian; tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng, lành mạnh cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế trên địa bàn, thời gian tới, ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế của người nộp thuế tại trụ sở cơ quan thuế, giao chỉ tiêu thực hiện kiểm tra 100% hồ sơ đối với các phòng, các Chi cục Thuế và tập trung những doanh nghiệp có rủi ro cao. Phối hợp chặt chẽ với bộ phận kê khai, tin học thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ đối tượng nộp thuế; phân loại giám sát các đối tượng có dấu hiệu kinh doanh mua bán hóa đơn bất hợp pháp, chiếm đoạt tiền hoàn thuế; ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, chống thất thu cho NSNN. Kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và hiệu quả công tác định kỳ; nâng cao năng lực và nguồn lực cho hoạt động kiểm tra, thanh tra, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Bài, ảnh Hồng TínhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: