Kinh Tế

Ngân hàng CSXH huyện Yên Lạc: Dư nợ cho vay đạt hơn 316 tỷ đồng

Thứ Năm, 18/07/2019

6 tháng đầu năm 2019, tổng nguồn vốn huy động của phòng Giao dịch NHCSXH huyện Yên Lạc đạt hơn 322 tỷ đồng, tăng 3,9 tỷ đồng so với đầu năm. Trên cơ sở nguồn vốn huy động, NHCSXH huyện đã triển khai việc giải ngân cho các đối tượng vay vốn đủ điều kiện.

Tổng dư nợ của các chương trình tín dụng ưu đãi tính đến ngày 30/6/2019 đạt trên 316 tỷ đồng. Tổng số khách hàng còn dư nợ là trên 9.600 hộ với hơn 12.000 món vay; trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo đạt trên 163 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt hơn 20,4 tỷ đồng; cho vay chương trình nước sạch và VSMT nông thôn đạt trên 92 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm đạt hơn 33,7 tỷ đồng; cho vay hỗ trợ xuất khẩu lao động hơn 4,2 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội hơn 1,65 tỷ đồng và cho vay hộ nghèo về nhà ở hơn 1,3 tỷ đồng...

Qua kiểm tra, hầu hết các hộ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và có hiệu quả. Việc bảo toàn nguồn vốn và trả lãi thường kỳ đã được các hộ chấp hành đúng theo quy định, không phát sinh nợ quá hạn…

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: