Kinh Tế

Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu: Người dân vẫn phải là chủ thể

Thứ Tư, 17/07/2019

Xác định chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, ngoài việc tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, hiện nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, tiến tới đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Để hiện thực hóa mục tiêu này, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương, trong đó, chính quyền có vai trò kiến tạo và tổ chức thực hiện, người dân là chủ thể.

Phong trào thể dục - thể thao tại xã Liên Châu (Yên Lạc) diễn ra sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Ảnh Nguyễn Lượng

Năm 2011, khi bắt tay vào chương trình xây dựng NTM, tỉnh luôn xác định không chạy theo hình thức, hướng đến mục tiêu là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Vì vậy, sau hơn 8 năm triển khai trong điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, song, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân với cách làm sáng tạo và bước đi phù hợp, chương trình xây dựng NTM của tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Tính đến hết năm 2018, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của tỉnh đạt trên 38 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn hơn 2%. Đến nay, toàn tỉnh có 104/112 xã đạt 19 tiêu chí; 3/9 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Ngoài thành phố Phúc Yên đã được Bộ NN &PTNT thẩm định, đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018 và huyện Tam Đảo vừa được BCĐ xây dựng NTM của tỉnh thẩm tra, các địa phương còn lại đều ở giai đoạn hoàn thiện những hạng mục còn lại để được công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2019 theo đúng kế hoạch.

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, ngày 14/2/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08 về điều kiện, tiêu chí xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, điều kiện xã NTM kiểu mẫu tỉnh giai đoạn 2019 - 2020. Theo đó, xã đạt chuẩn NTM nâng cao khi đáp ứng các điều kiện: Đã được công nhận đạt chuẩn NTM; không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM; 100% các tiêu chí NTM nâng cao đạt chuẩn; có ít nhất 1 thôn đạt chuẩn thôn dân cư NTM kiểu mẫu.

Là địa phương đầu tiên của tỉnh hoàn thành chương trình xây dựng NTM, thực hiệnkế hoạch, hướng dẫn của tỉnh, hiện nay, BCĐ giữ vững và nâng cao chất lượng huyện NTM Yên Lạc đã và đang chỉ đạo 16/16 xã thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu. Trong đó, giai đoạn 2019 - 2020, huyện chọn 2 xã Liên Châu và Yên Đồng hoàn thành tiêu chí xã NTM nâng cao, các xã còn lại thực hiện theo lộ trình, hoàn thành trong giai đoạn 2021- 2025. Sau khi hoàn thành xã NTM nâng cao, các xã tiếp tục xây dựng xã NTM kiểu mẫu, phấn đấu giai đoạn 2021- 2025 có từ 2- 3 xã đạt chuẩn.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, không chỉ riêng huyện Yên Lạc mà đối với tất cả các địa phương trong tỉnh không phải là điều dễ dàng. Ghi nhận của phóng viên tại xã Thiện Kế - địa phương được huyện Bình Xuyên chọn làm điểm xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu cũng gặp không ít khó khăn. Theo lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện Bình Xuyên, để đạt được mục tiêu của một xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu và xã NTM kiểu mẫu không hề đơn giản, bởi từ khi hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, các xã luôn phải đối diện với tình trạng "rớt chuẩn" bởi có nhiều tiêu chí "động", tiêu chí "mềm" dễ bị thay đổi. Chẳng hạn đối với tiêu chí "thu nhập", có thể lúc "cán đích" NTM ban đầu đã đạt chuẩn nhưng khi xây dựng theo chuẩn xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu khó đạt theo yêu cầu.

Thực tế, mục tiêu của việc ban hành điều kiện, bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, xã NTM kiểu mẫu của tỉnh chính là phát huy tính bền vững của chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Bởi vậy, mặc dù gặp những khó khăn từ nhiều nguyên nhân khác nhau, chính quyền các địa phương được chọn làm điểm vẫn quyết tâm khắc phục những khó khăn theo phương châm "vừa làm, vừa rút kinh nghiệm", tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng quy mô sản xuất, tăng thu nhập và giảm hộ nghèo, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường...

Hồng NhậtTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: