Kinh Tế

Huyện Yên Lạc: Huy động hơn 570 tỷ đồng nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Thứ Ba, 16/07/2019

Thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thời gian qua, cùng với chỉ đạo các xã tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, huyện Yên Lạc đã chú trọng xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Đến nay, 16/16 xã của huyện vẫn giữ vững đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có nhiều tiêu chí tiếp tục được đầu tư nâng cao về chất lượng trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, như: Giao thông, trường học, cơ sở vật chất, tiêu chí môi trường... Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên các xã đều phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Toàn huyện đã huy động các nguồn vốn đạt hơn 570 tỷ đồng để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Đặc biệt, với số nợ đọng hơn 51 tỷ đồng trong xây dựng cơ bản giai đoạn 2010-2015, huyện đã bố trí nguồn thanh toán trả nợ trong kế hoạch đầu tư công của huyện và xã, phấn đấu đến hết năm 2020, huyện sẽ không còn nợ công trình xây dựng nông thôn mới.

Để tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng nông thôn mới, nhất là thực hiện lộ trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn kiểu mẫu giai đoạn 2019 - 2020, huyện Yên Lạc sẽ tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sự chung tay, góp sức của nhân dân.

Trần Biển

(Trung tâm VH-TT-TT Yên Lạc)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: