Kinh Tế

Khai thác hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn

Thứ Sáu, 12/07/2019

6 tháng đầu năm 2019, bên cạnh những thuận lợi, nền kinh tế của tỉnh gặp không ít khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường trước, tác động bất lợi đến sự phát triển KT-XH nói chung, nhiệm vụ tài chính ngân sách nói riêng, song, thu ngân sách nhà nước đã có mức tăng khá so với cùng kỳ và khởi sắc ngay từ những tháng đầu năm.

Năm 2019, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của cả giai đoạn 2016- 2020, tạo bứt phá thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Để phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN), quán triệt quan điểm xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành năm 2019 của Chính phủ với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả", UBND tỉnh đã ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách và cải thiện môi trường đầu tư; xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng quý; đánh giá toàn diện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, xây dựng kế hoạch để nâng cao các chỉ số thành phần đạt thấp; tổ chức tốt các chương trình xúc tiến đầu tư; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; thường xuyên đối thoại, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, doanh nghiệp, đồng thời bám sát cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư lớn, trọng điểm. Công tác thu NSNN được tăng cường...

Xác định thu NSNN là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, do đó, ngay từ đầu năm, Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2019. Rà soát, nắm chắc các nguồn thu từ việc bám sát kế hoạch hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp, qua đó, chủ động xác định nguồn thu ngân sách hàng tháng, quý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Triển khai thông tư của Bộ Tài chính tới các đơn vị, doanh nghiệp về nộp các khoản thu ngân sách Nhà nước bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển khoản vào tài khoản của cơ quan hải quan tại kho bạc, ngân hàng. Phối hợp tốt với các ngân hàng thương mại thực hiện thủ tục kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, lệ phí, các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu... Vì vậy, 6 tháng đầu năm 2019, Chi cục thu được gần 2.030 tỷ đồng, đạt hơn 57% so với chỉ tiêu Cục giao. Ước thực hiện số thu NSNN đến 31/12/2019 đạt khoảng 3.800 tỷ đồng.

Cùng với Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc, Kho bạc Nhà nước tỉnh áp dụng các hình thức thu nộp ngân sách Nhà nước hiện đại như ủy nhiệm thu NSNN bằng tiền mặt qua ngân hàng thương mại, qua internet; mở rộng tài khoản chuyên thu tại tất cả ngân hàng thương mại tại địa bàn có lượng người nộp thuế đông và mở rộng thu qua điểm chấp nhận thẻ... góp phần mở rộng thời gian, không gian thu NSNN. Chỉ đạo KBNN cấp huyện, thành phố chủ động bám sát dự toán thu NSNN và phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu đồng cấp thực hiện có hiệu quả các giải pháp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và chính quyền địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế để hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. Ngành Thuế chỉ đạo thu một cách quyết liệt ngay từ đầu năm; đôn đốc quyết toán các khoản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn như: thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản thu từ đất, thu phí, lệ phí; thường xuyên tuyên truyền và triển khai các biện pháp tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc tại cơ sở để công tác thu có hiệu quả...

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, nhất là ngành Thuế, Kho bạc, Hải quan, 6 tháng đầu năm, ước tổng thu ngân sách của tỉnh đạt 15.653 tỷ đồng, bằng 55% so với dự toán, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó: Thu nội địa đạt 13.730 tỷ đồng, đạt 57% so với dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ. Trong 15 chỉ tiêu thu, dự kiến có 11/15 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Ước cả năm, tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 29.485 tỷ đồng, đạt 103% dự toán.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, còn 4/15 chỉ tiêu dự kiến không đạt dự toán: thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương; thu ngoài quốc doanh; thuế bảo vệ môi trường; thu phí lệ phí do hầu hết các doanh nghiệp nhà nước thực hiện hạch toán ngành, đây là khu vực chiếm số thu không lớn trong tổng thu ngân sách nhà nước. Trình độ quản trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn hạn chế; tình hình sản xuất, tiêu thụ hàng hóa khó khăn...

Để vượt từ 5-10% dự toán thu ngân sách HĐND tỉnh giao, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương đẩy mạnh cơ cấu lại thu – chi ngân sách; siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính; quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ chính quyền địa phương, bố trí nguồn trả nợ đầy đủ, đúng hạn đối với các khoản vay trong nước và vay lại nguồn vốn nước ngoài. Cơ quan thuế, hải quan quản lý chặt chẽ địa bàn, nguồn thu, thực hiện miễn, giảm, gia hạn nộp thuế và các khoản thu ngân sách đúng quy định pháp luật. Đôn đốc khai thác triệt để các nguồn thu trên địa bàn. Thực hiện quyết liệt các biện pháp chống thất thu, chống chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế. Tăng cường công tác phân tích, phân loại nợ thuế, từ đó triển khai đồng bộ các biện pháp đôn đốc, xử lý nợ, phấn đấu số nợ thuế đến ngày 31/12/2019 giảm xuống dưới 5% so với số thực thu NSNN năm 2019. Đôn đốc thu kịp thời các khoản phải thu theo kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán...

Bạch DươngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: