Kinh Tế

Hỗ trợ hộ có lợn tiêu hủy do bệnh DTLCP

Thứ Sáu, 12/07/2019

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 5007/UBND-NN2 về thực hiện mức hỗ trợ hộ có lợn tiêu hủy do bệnh DTLCP.

Theo đó, UBND tỉnh thực hiện hỗ trợ người chăn nuôi, hộ chăn nuôi, chủ trang trại, gia trại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ hợp tác sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi (trừ cơ sở chăn nuôi liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp) có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh DTLCP theo Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ với mức hỗ trợ 25.000 đồng/kg đối với lợn con, lợn thịt; đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác hỗ trợ 30.000 đồng/kg.

Hỗ trợ doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con hoặc công ty có vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn) có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh DTLCP theo Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ với mức hỗ trợ đối với lợn con, lợn thịt các loại 8.000 đồng/kg và 10.000 đồng/kg đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác. Thời gian áp dụng từ ngày 27/6/2019.

Lâm HảiTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: