Kinh Tế

Hỗ trợ pháp lý, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển

Thứ Sáu, 12/07/2019

Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận chính sách, thông tin pháp lý và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đã được các cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng trong tỉnh thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn, từng nhóm đối tượng doanh nghiệp khác nhau, tạo cơ sở vững chắc cho doanh nghiệp phát triển.

Có nền tảng pháp lý tốt giúp Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1 (KCN Khai Quang) phát triển ổn định, tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động, thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: Dương Hà

Những năm gần đây, với chủ trương luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành chức năng triển khai đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách, trong đó, chú trọng nâng cao hiệu quả hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp. Hiện nay, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đang được thực hiện với 5 nội dung chính là: Xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ doanh nghiệp; tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật; giải đáp pháp luật; tiếp nhận kiến nghị và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành.

Cơ sở dữ liệu về văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành và bộ thủ tục hành chính có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thường xuyên được cập nhật, đăng tải trên Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử của tỉnh. Từ năm 2018 đến nay, Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử đã cập nhật 60 văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành trên cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia và tích hợp trên cổng thông tin điện tử của tỉnh; đăng tải công khai 1.744 thủ tục hành chính thực hiện ở Trung tâm Hành chính công và các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, trong đó trực tiếp có những dịch vụ công triển khai trực tuyến ở các mức độ 3, mức độ 4 phục vụ doanh nghiệp như: Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; cấp, đổi giấy phép lái xe quốc tế... Hầu hết các văn bản QPPL ở cấp tỉnh có liên quan đến đối tượng là doanh nghiệp trước khi ban hành đều được cơ quan chủ trì tổ chức lấy ý kiến của doanh nghiệp; đăng tải công khai trên Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Quang Khải, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty cổ phần Giày Phúc Yên cho biết: Với những nỗ lực về cải cách hành chính, UBND tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tìm hiểu, cập nhật những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như giải quyết nhanh gọn các vấn đề liên quan đến pháp lý doanh nghiệp. Từ đó, giúp doanh nghiệp có nền tảng vững chắc để phát triển, tuân thủ pháp luật, tạo việc làm thường xuyên, ổn định cho người lao động.

Công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp được đổi mới về cả nội dung, chương trình, tập trung trực tiếp vào những kiến thức pháp luật phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như: Pháp luật về lao động, doanh nghiệp, bảo vệ môi trường, hải quan, BHXH; các quy định về thành lập và quản lý doanh nghiệp, về hợp đồng, thuế, thương mại, tài chính, tín dụng, hợp tác đầu tư, xuất, nhập khẩu, sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh... đã giúp các doanh nghiệp nâng cao trình độ quản lý, nắm bắt được các quy định của pháp luật trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Việc giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp và tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp cũng được thực hiện thông qua nhiều hình thức: Bằng văn bản; qua mạng điện tử; trực tiếp qua điện thoại hoặc các hội nghị, tọa đàm; thông qua các đợt thanh tra, kiểm tra… Hàng tuần, UBND tỉnh duy trì chương trình gặp gỡ doanh nhân giữa lãnh đạo UBND tỉnh và doanh nghiệp; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức các nhóm công tác tiếp xúc thường xuyên với các doanh nghiệp. Qua đó, kiến nghị của doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc liên quan nảy sinh trong quá trình thực thi pháp luật như công tác giải phóng mặt bằng, đề xuất về việc quy hoạch, xây dựng các khu xử lý rác thải công nghiệp… đã kịp thời được quan tâm chỉ đạo giải quyết.

Đồng chí Hoàng Thị Nguyệt Thu, Trưởng Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp cho biết: Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp là hoạt động cần thiết nhằm góp phần nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật cho các chủ doanh nghiệp, từ đó hạn chế rủi ro trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hoạt động hỗ trợ pháp lý trên địa bàn tỉnh vẫn có nhiều khó khăn, trở ngại. Mặc dù việc triển khai giải đáp pháp luật miễn phí nhưng hầu như chưa có doanh nghiệp nào chủ động gọi điện đến các cơ quan yêu cầu trợ giúp mà chủ yếu là các cơ quan triển khai thì doanh nghiệp mới gửi câu hỏi. Nhiều doanh nghiệp chưa hình thành thói quen sử dụng dịch vụ pháp lý, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vì thế, phần lớn các doanh nghiệp chỉ sử dụng dịch vụ pháp lý khi đã xảy ra các tranh chấp cần giải quyết. Do vậy, nhiều trường hợp khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý xảy ra trong thực tiễn rất khó để tư vấn hoặc tháo gỡ khi “sự đã rồi”.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả trợ giúp pháp lý cho các doanh nghiệp, vấn đề đặt ra là cần sớm có các giải pháp cụ thể, tích cực hơn trong việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ thiết thực về pháp lý, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Bình DuyênTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: