Kinh Tế

Huyện Bình Xuyên: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng hơn 42%

Thứ Ba, 09/07/2019

Từ đầu năm đến nay, huyện Bình Xuyên thu hút thêm 33 doanh nghiệp FDI, với tổng vốn đầu tư 381 triệu USD và 1 doanh nghiệp DDI, với tổng vốn đầu tư hơn 18 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, trên địa bàn huyện có 165 doanh nghiệp FDI, với tổng vốn đăng ký hơn 2.100 triệu USD; 40 doanh nghiệp DDI với tổng vốn đăng ký hơn 2.700 tỷ đồng. Số doanh nghiệp dân doanh đăng ký hoạt động cũng tăng khá. Lũy kế đến nay, toàn huyện có 1.266 doanh nghiệp dân doanh.

Trong 6 tháng năm 2019, sản xuất công nghiệp của huyện tiếp tục tăng trưởng mạnh. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp (theo giá hiện hành) ước đạt hơn 40.000 tỷ đồng, tăng hơn 42% so với cùng kỳ năm 2018.

Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được duy trì và phát triển, trong đó, sản phẩm mộc dân dụng đạt hơn 14.700 m3 gỗ thành phẩm, tăng 5% so với cùng kỳ; gốm Hương Canh đạt gần 15.000 sản phẩm, tăng 26% so với cùng kỳ.

Thanh HuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: