Kinh Tế

Hiệu quả, minh bạch trong quản lý nhà công, đất công

Thứ Tư, 26/06/2019

Thực hiện Nghị định 167/2017/NĐ – CP của Chính phủ về việc sắp xếp, xử lý nhà công, đất công, công tác quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, hạn chế tình trạng lãng phí, sử dụng nhà công, đất công sai mục đích, đảm bảo tính “đồng lợi” giữa các bên liên quan.

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tại phường Ngô Quyền (Vĩnh Yên) đã được tỉnh giao Sở VH TT&DL thực hiện bán tài sản công theo quy định. Ảnh: Trường Khanh

Tháng 1/2018, Nghị định 167/2017/NĐ – CP quy định về việc sắp xếp, xử lý tài sản công chính thức có hiệu lực. Ngay sau đó, Bộ Tài chính đã ra Thông tư 37/2018/TT – BTC hướng dẫn các địa phương thực hiện việc sắp xếp, xử lý nhà công, đất công theo đúng quy định. Theo số liệu thống kê, đến hết tháng 5/2019, số nhà công, đất công cần sắp xếp, chuyển đổi mục đích sử dụng trên địa bàn tỉnh gồm 18 cơ sở, trong đó có 6 cơ quan, đơn vị trung ương; 9 cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh và 3 cơ quan, đơn vị thuộc huyện, thành phố quản lý. Việc sử dụng nhà công, đất công nhìn chung đã đi vào nền nếp, thu hút được các nguồn lực, thành phần kinh tế đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển KT- XH.

Hiện nay, phần nhà, đất dôi dư hoặc chuyển đi nơi khác của cơ quan, đơn vị trung ương quản lý gồm có: Cục Thuế tỉnh; Chi cục Thuế huyện Lập Thạch (cũ); Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên (cũ); Viện Kiểm sát nhân dân huyện Yên Lạc, huyện Tam Dương (cũ).Trong số các cơ sở này duy chỉ còn phần nhà, đất của Tòa án nhân dân thành phố Phúc Yên chưa có hướng giải quyết cụ thể do chưa có ý kiến chỉ đạo của Tòa án nhân dân Tối cao, số cơ sở còn lại đã được tỉnh lên kế hoạch bán đấu giá quyền sử dụng đất trên tinh thần khách quan, minh bạch, giao cho Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh, địa phương quản lý. Riêng đối với 2 cơ sở nhà, đất dôi dư của Cục Thuế tỉnh được sử dụng làm trụ sở tạm thời cho Kho Bạc nhà nước tỉnh sử dụng trong thời gian cải tạo, mở rộng trụ sở chính.

Đối với cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý gồm: Trụ sở bến xe khách Vĩnh Yên tại phường Khai Quang (TP Vĩnh Yên); Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh tại phường Ngô Quyền (TP Vĩnh Yên); Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; Phòng công chứng số 2 thuộc Sở Tư pháp; Trụ sở Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở LĐ-TB&XH; Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật; Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Yên Lạc; trụ sở Ủy ban Dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Vĩnh Tường và huyệnLập Thạch; Cơ sở 2 trường THPT Liễn Sơn (Lập Thạch) đã được tỉnh hoàn tất thủ tục cho thuê, bán đấu giá tài sản thu về ngân sách, một số cơ sở được sáp nhập, giao các sở, ban ngành liên quan sử dụng đúng mục đích nhằm tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Riêng đối với Trung tâm văn hóa, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh do Sở Văn hóa TT&DL chưa thống nhất được nơi chuyển đến của 2 đơn vị nên đến nay, công trình này vẫn chưa được bán đấu giá.

Cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện, thành phố quản lý gồm: Trụ sở UBND phường Tích Sơn (Vĩnh Yên), Trụ sở UBND thị trấn Tam Đảo; Khu đất 3C – Đại Lải, xã Ngọc Thanh (Phúc Yên) đã được đơn vị quản lý hoàn tất thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét để cho thuê, bán đấu giá theo quy định. Đối với trụ sở UBND thị trấn Tam Đảo, do tài sản nhà, đất có giá trị cao, Sở Tài chính đã tiến hành thuê đơn vị chuyên môn tư vấn, xác định giá khởi điểm đấu giá để đảm bảo tính khách quan, minh bạch. Ngoài ra, Sở Tài chính đã có văn bản hướng dẫn cụ thể các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp có nhu cầu cho thuê tài sản công trên địa bàn tỉnh như: Hội Nhà báo, Nhà hát tỉnh, trụ sở Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư Vĩnh Phúc (thuộc Ban Quản lý các KCN), Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Vĩnh Tường... thực hiện cho thuê tài sản công theo đúng quy định, giúp tăng nguồn thu cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên.

Để đảm bảo việc quản lý nhà công, đất công được thực hiện hiệu quả, bảo toàn tài sản nhà nước theo quy định, tháng 4/2019, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện kiểm tra, rà soát việc quản lý tài sản công tại các đơn vị, tập trung xử lý dứt điểm tồn tại, vướng mắc trong quá trình xử lý nhà công, đất công; xử lý nghiêm các trường hợp giao cơ sở nhà, đất công sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn định mức theo quy định. Sở Tài chính có trách nhiệm cập nhật dữ liệu về tài sản công của tỉnh đăng lên trang thông tin điện tử về tài sản công theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Hoàng SơnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: