Kinh Tế

Động lực cho xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 20/06/2019

Với mục tiêu "phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để tạo ra một số sản phẩm truyền thống có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế", hiện nay, chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) được các địa phương trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai, giúp nâng cao thu nhập cho cộng đồng dân cư khu vực nông thôn, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh.

Ổi đang trở thành sản phẩm chủ lực giúp nông dân xã Đôn Nhân (Sông Lô) làm giàu. Ảnh: Chu Kiều

Với các lợi thế về điều kiện tự nhiên và xã hội, đến nay, huyện Tam Dương đã hình thành được nhiều vùng sản xuất tập trung, các sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi ở nhiều địa phương trong, ngoài tỉnh như: Vùng sản xuất rau ăn lá ở Vân Hội, Duy Phiên; vùng sản xuất dưa chuột ở An Hòa, Hướng Đạo, thị trấn Hợp Hòa; vùng sản xuất su su, mướp ở Kim Long; vùng sản xuất bí đỏ ở Hoàng Lâu, Thanh Vân, thị trấn Hợp Hòa. Trên địa bàn huyện, hiện đã thành lập được các HTX sản xuất rau đạt tiêu chuẩn VietGAP như: HTX RAT Vân Hội Xanh, HTX RAT Vĩnh Phúc, HTX Dịch vụ Nông nghiệp kinh doanh hàng nông sản An Hòa... Đồng thời, hình thành 3 khu chăn nuôi tập trung có hiệu quả kinh tế cao với tổng diện tích gần 51 ha, với số lượng trên 200 nghìn con gia súc, gia cầm...

Bên cạnh các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản lợi thế, huyện còn có những sản phẩm đặc trưng, truyền thống như bánh hòn Hợp Thịnh, được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng. Bên cạnh kết quả đạt được, các sản phẩm lợi thế, đặc trưng của huyện vẫn còn rất nhiều hạn chế, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Tam Dương, nguyên nhân là do vẫn còn tư duy sản xuất nhỏ lẻ; việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn nhiều hạn chế; liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ còn chưa chặt chẽ và bền vững, chưa hình thành được các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; việc áp dụng đồng bộ hóa tiêu chuẩn sản phẩm còn hạn chế dẫn đến chất lượng sản phẩm chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường; công tác đăng ký, bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm chưa được quan tâm đúng mức... Đơn cử như sản phẩm dưa chuột ở xã An Hòa. Mặc dù đã quy hoạch được vùng trồng dưa theo quy trình VietGAP có diện tích 32ha, song, do chưa xây dựng được thương hiệu nên vẫn xảy ra tình trạng bị tư thương ép giá khiến người dân nơi đây chưa yên tâm để đầu tư và mở rộng diện tích.

Không chỉ riêng huyện Tam Dương, thực tế, hơn 5 năm qua, triển khai thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển các ngành sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, có lợi thế, trên địa bàn tỉnh, có hơn 100 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, trong đó, có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Nhiều sản phẩm, nhóm sản phẩm nông nghiệp được công nhận nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu hàng hóa như: Su su Tam Đảo (Tam Đảo); gạo Long Trì (Tam Dương); thanh long ruột đỏ, cá thính (Lập Thạch)... góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống người dân khu vực nông thôn với bình quân thu nhập hết năm 2018 đạt trên 38 triệu đồng/người/năm; tạo tiền đề quan trọng để tỉnh triển khai, thực hiện tốt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Song, trên thực tế, sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ, thiếu tính liên kết, đầu ra nông sản chưa ổn định; số lượng nông sản được doanh nghiệp ký hợp đồng tiêu thụ với nông dân còn ít... đã và đang đang là "rào cản" để nông nghiệp có những bứt phá, giúp nông dân có thu nhập ổn định và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, tham gia đóng góp sức người, sức của cho công cuộc xây dựng NTM tại các địa phương.

Xác định thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” là nhiệm vụ trọng tâm gắn với xây dựng NTM và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển khu vực kinh tế nông thôn, tỉnh chủ trương phát triển và tiêu chuẩn hóa 13 sản phẩm thế mạnh bao gồm: Thanh long ruột đỏ (Lập Thạch); su su, trà hoa vàng, ba kích (Tam Đảo); chuối tiêu hồng (Yên Lạc); rau an toàn (Vĩnh Tường, Tam Dương, Yên Lạc, Vĩnh Yên); dưa chuột an toàn, gạo Long Trì, trứng gà an toàn (Tam Dương); thịt gà an toàn (Tam Dương, Tam Đảo); thịt lợn an toàn Phát Đạt, thịt lợn thảo dược (Phúc Yên); rắn và các sản phẩm chế biến từ rắn Vĩnh Sơn (Vĩnh Tường) và phấn đấu các sản phẩm tham gia chương trình đạt từ 3 sao trở lên.

Theo đó, hiện nay, bên cạnh việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để người dân, các HTX và doanh nghiệp hiểu về mục đích, ý nghĩa của chương trình đem lại, các địa phương đã và đang tập trung hỗ trợ các dự án phát triển sản phẩm chủ lực, đặc trưng nhằm tiêu chuẩn hóa các sản phẩm hiện có; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm; đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm...

Tin tưởng rằng, chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" sẽ giúp nhân dân, các HTX và doanh nghiệp tiếp cận được với phương pháp SXKD mới, làm thay đổi cách nghĩ, tập quán sản xuất, tạo sản phẩm có chất lượng đạt tiêu chuẩn, có thị trường tiêu thụ, giúp nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí "Kinh tế và tổ chức sản xuất" trong xây dựng NTM trên địa bàn toàn tỉnh.

Hồng NhậtTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: