Kinh Tế

Còn nhiều bất cập trong phê duyệt các đề án hỗ trợ khuyến công

Thứ Năm, 20/06/2019

Với sự hỗ trợ kịp thời về nguồn vốn, cơ chế chính sách, thời gian qua, công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh đã tạo động lực cho các cơ sở công nghiệp nông thôn mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm định các đề án khuyến công, các địa phương vẫn chưa thực sự chủ động, dẫn đến thời gian khảo sát, rà soát và triển khai các đề án kéo dài, ảnh hưởng đến việc ứng dụng máy móc, thiết bị, công nghệ mới vào sản xuất.

Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Hoàng Lam, ở thôn Đồng Bông, xã Kim Long (Tam Dương) phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ khuyến công, đầu tư mua sắm thiết bị sản xuất, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Với vai trò cơ quan đầu mối, phụ trách trực tiếp công tác hỗ trợ lập và triển khai thực hiện các đề án khuyến công cấp cơ sở, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc áp dụng quy trình thẩm định, phê duyệt các đề án hỗ trợ khuyến công theo đúng hướng dẫn tại thông tư 36 của Bộ Công thương.

Chủ động xây dựng kế hoạch, tháng 8 hàng năm, trung tâm gửi văn bản, thông báo và hướng dẫn cụ thể để các huyện, thành phố trong tỉnh nắm và kịp thời thực hiện theo đúng kế hoạch khuyến công hàng năm. Đến tháng 1 năm kế tiếp, cán bộ của trung tâm phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, cán bộ phụ trách khuyến công cấp xã triển khai công tác thẩm định, đánh giá năng lực sản xuất kinh doanh và tình hình thực tế tại mỗi cơ sở công nghiệp đã đăng ký thực hiện đề án khuyến công.

Cùng với việc căn cứ vào hồ sơ ban đầu của các cơ sở công nghiệp nông thôn, Hội đồng thẩm định của trung tâm sẽ tiến hành các bước thẩm tra, quyết định lựa chọn những đề án có tính khả thi cao để đưa vào kế hoạch, trình Sở Công thương. Sở Công thương gửi Sở Tài chính cho ý kiến phê duyệt nguồn vốn triển khai hỗ trợ dựa trên tình hình thực tế nguồn kinh phí Khuyến công quốc gia đã được cấp, từ đó, các đề án khuyến công mới được phê duyệt và triển khai tại các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Như vậy, thời gian từ khi đăng ký đề án khuyến công đến lúc triển khai mất khoảng một năm. Trong khoảng thời gian này, các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thường xuyên có những thay đổi về nguồn vốn, quy mô đầu tư về nhà xưởng... trong khi đó, hầu hết các doanh nghiệp đều có nhu cầu muốn nắm bắt ngay cơ hội tiếp cận với máy móc, công nghệ thiết bị sản xuất mới. Vì vậy, nếu rút ngắn được thời gian thẩm định, phê duyệt các đề án khuyến công, giảm bớt cấp thẩm định, phê duyệt sẽ tạo điều kiện giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn đẩy nhanh được thủ tục đầu tư, doanh nghiệp sẽ linh hoạt hơn khi muốn điều chỉnh một số nội dung chưa phù hợp trong quá trình triển khai.

Để làm được điều này, theo đồng chí Phan Việt Anh, Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Thông tin, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, rất cần sự phối hợp chặt chẽ ngay từ công tác rà soát, đánh giá năng lực thực tế của doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn do cấp huyện, cấp xã đảm nhiệm. Nếu như hoàn thành sớm việc này sẽ góp phần rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt và triển khai các đề án khuyến công ở cấp cơ sở. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, đối với cấp huyện, xã, để đảm bảo về mặt thời gian trong quá trình rà soát, đánh giá thực chất năng lực hoạt động của doanh nghiệp thì cũng cần nhiều thời gian. Thêm vào đó, đội ngũ cán bộ phụ trách công tác khuyến công tại hầu hết các địa phương còn mỏng, phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ và hạn chế về mặt chuyên môn...

Đấy là chưa kể, theo quy định, quá trình lập hồ sơ, xây dựng kế hoạch khuyến công hàng năm, cơ quan quản lý Nhà nước và cơ sở công nghiệp nông thôn phải đánh giá cụ thể những đặc điểm vượt trội, tính khả thi của thiết bị, máy móc, công nghệ cần được hỗ trợ. Trong khi, tại thời điểm thẩm định, cơ sở mới chỉ xây dựng kế hoạch, chưa mua được máy móc nên chỉ đánh giá về mặt lý thuyết dựa trên dự án đầu tư hoặc ca-ta-lô do đơn vị trình.

Trong quá trình chờ đợi phê duyệt, có trường hợp một số đơn vị thụ hưởng do nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan, gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên khó thực hiện được đề án. Sự thay đổi đó lại một lần nữa trình lên các cấp có thẩm quyền phê duyệt, dẫn đến việc phải chuyển tiếp đề án từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác, gây khó khăn cho đội ngũ cán bộ khuyến công các cấp, mất khá nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành kế hoạch khuyến công trong năm.

Theo kế hoạch, năm 2019, toàn tỉnh có gần 50 đề án khuyến công được hỗ trợ. Đến nay, ngành Công thương đã hoàn thành công tác rà soát, thẩm định tính khả thi của các đề án, năng lực sản xuất kinh doanh của các cơ sở công nghiệp nông thôn. Dự kiến, đầu tháng 7/2019, các đề án hỗ trợ khuyến công sẽ được triển khai.

Để nâng cao hiệu quả, chất lượng, tính thực tiễn và khắc phục những bất cập trong quá trình thẩm định, phê duyệt triển khai các đề án khuyến công ở cấp cơ sở, rất cần sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa ngành Công thương và các địa phương trong tỉnh. Đồng thời, phát huy vai trò của cấp huyện, xã trong việc chủ động xây dựng, huy động nguồn lực để triển khai các đề án khuyến công cho doanh nghiệp.

Bài, ảnh: Việt SơnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: