Kinh Tế

Hơn 2.800 doanh nghiệp tạm dừng sản xuất, kinh doanh

Thứ Năm, 20/06/2019

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 570 doanh nghiệp được thành lập mới, với số vốn đăng ký trên 4.348 tỷ đồng, tăng 6,7% về số doanh nghiệp và tăng 33,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018. Đồng thời, có 518 lượt doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh; 38 doanh nghiệp thực hiện các thủ tục giải thể và 198 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 10.142 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với số vốn đăng ký trên 93 nghìn tỷ đồng, trong đó có 7.302 doanh nghiệp thực tế hoạt động (tương đương 72% doanh nghiệp đăng ký) và 2.840 doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có thời hạn hoặc chờ giải thể do hạn chế về năng lực tài chính, năng lực quản trị, chưa có mặt bằng sản xuất, chưa tìm kiếm được thị trường...

Khánh LinhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: