Kinh Tế

Lập Thạch thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên và môi trường

Thứ Tư, 19/06/2019

Xác định công tác quản lý tài nguyên và môi trường có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong những năm qua, UBND huyện Lập Thạch đã triển khai tích cực, đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác tài nguyên trái phép, không đúng giấy phép quy định, hạn chế thất thoát tài nguyên quốc gia và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Để thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên và môi trường, huyện thực hiện chủ trương thu hồi đất, giao đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định.

6 tháng đầu năm 2019, toàn huyện đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 119 hộ gia đình, cá nhân; quyết định thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 7 công trình, dự án với diện tích 22.949,5m2, tổng kinh phí là 1 tỷ đồng; giao đất, công nhận kết quả trúng đấu giá cho 7 hộ; chuyển mục đích sử dụng đất cho 28 trường hợp… Huyện hoàn thiện công tác thống kê đất đai năm 2018 đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định.

Ngoài ra, UBND huyện còn phê duyệt thu hồi đất, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 3 công trình, dự án: Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch; Trung tâm Văn hóa, thể thao xã Văn Quán; cải tạo, nâng cấp trục tiêu thị trấn Lập Thạch đi Cầu Triệu. Huyện theo dõi, đôn đốc UBND các xã lập quy hoạch các khu đất dịch vụ, giãn dân, đấu giá quyền sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; phê duyệt phương án bảo vệ môi trường cho 2 làng nghề tại xã Văn Quán (làng nghề mây tre đan thôn Xuân Lan và làng nghề đan lát truyền thống thôn Nhật Tân); tổ chức kiểm tra công tác thu gom, xử lý rác thải tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Huyện thường xuyên chỉ đạo các xã, thị trấn giải quyết tồn tại trong công tác quản lýNhà nước về đất đai. Tính đến nay, các xã, thị trấn đã xử lý 1.242/2.648 trường hợp tồn tại về đất đai, đạt 46,9%. Huyện tiếp tục triển khai chi trả đất dịch vụ cho các hộ dân: Giai đoạn 1 có 19/20 xã, thị trấn đã chi trả xong, còn xã Tiên Lữ đang tổ chức xen ghép để giao đất cho các hộ. Hiện,UBND huyện đang tích cực chỉ đạo các phòng chuyên môn lập quy hoạch các khu đất dịch vụ để chi trả đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất giai đoạn từ ngày 1/10/2009đến 30/6/2014 trình UBND tỉnh để triển khai chi trả đất dịch vụ giai đoạn 2. Đến nay, UBND tỉnh đã chấp thuận địa điểm khu đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân tại khu vực xã Văn Quán, Thái Hòa, Quang Sơn.

Bên cạnh đó, huyện Lập Thạch đang tiếp tục triển khai thực hiện Đề án bảo vệ môi trường huyện, đồng thời tăng cường công tác truyền thông về bảo vệ môi trường. Huyện cũng tổ chức làm việc với các đơn vị đang khai thác, vận chuyển khoáng sản, đất san lấp và đất làm nguyên liệu sản xuất gạch ký cam kết trong việc khai thác, vận chuyển đảm bảo đúng quy định; duy trì hoạt động của hợp tác xã, tổ thu gom rác thải ở các xã, thị trấn.

Trong thời gian tới, huyện Lập Thạch tiếp tục giải quyết tồn tại về đất đai, chi trả đất dịch vụ cho người dân; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và thực hiện tốt công tác thu gom rác thải, quản lý nguồn tài nguyên chặt chẽ.

Thanh Hương

(Trung tâm VH-TT-TT Lập Thạch)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: