Kinh Tế

Yên Lạc: Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải quy mô liên xã hoặc cụm xã

Thứ Tư, 19/06/2019

Huyện Yên Lạc đã quy hoạch bãi xử lý rác thải tại 17/17 xã, thị trấn và đang quy hoạch 1 khu xử lý rác thải tập trung tại xã Hồng Châu, diện tích 5 ha. Giai đoạn 2016 – 2020, huyện quy hoạch 11,28 ha đất để phục vụ việc xây dựng các nhà máy xử lý rác thải, mở rộng bãi chôn lấp rác thải ở các xã, thị trấn.

Huyện hiện có 65 bãi xử lý rác thải và đã có 9 xã, thị trấn đầu tư xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt bằng khí tự nhiên, gồm: Tam Hồng, Yên Đồng, Đại Tự, Liên Châu, Hồng Phương, Yên Phương, Nguyệt Đức, Đồng Văn và thị trấn Yên Lạc. 17/17 xã, thị trấn trong huyện đều đã thành lập được HTX đảm nhận hoạt động môi trường và thực hiện thu gom rác thải trung bình từ 2-3,5 ngày/lần.

Trong hai năm qua (2017 và 2018), huyện đã chi cho hoạt động sự nghiệp môi trường 23.191,3 triệu đồng. Tuy nhiên, các bãi rác vẫn chủ yếu xử lý bằng phương pháp đốt, chôn lấp lộ thiên,chưa đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Xây dựng. Bên cạnh đó, các bãi xử lý rác thải đều đã lấp đầy trên 80%, việc phun thuốc khử trùng chưa thường xuyên, chôn lấp chưa đảm bảo sạch sẽ.

Để khắc phục những tồn tại, bất cập trong hoạt động bảo vệ môi trường, nhất là việc thu gom và xử lý rác thải, trong thời gian tới, huyện Yên Lạc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường, làm chuyển biến nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, các ngành, doanh nghiệp và mọi người dân, từng bước vận dụng nguyên tắc người gây ô nhiễm môi trường phải trả chi phí để xử lý, khắc phục hậu quả, cải tạo, phục hồi môi trường.

Cùng với đó, huyện tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý rác thải của các lò đốt rác, tổ chức cải tạo, nâng cấp rãnh thoát nước thải đảm bảo tiêu thoát nước, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức vi phạm công tác bảo vệ môi trường. Để giải quyết những bức xúc về môi trường hiện nay, huyện sẽ chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh việc xã hội hóa đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải quy mô liên xã hoặc cụm xã.

Trần Biển

(Trung tâm VH-TT-TT Yên Lạc)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: