Kinh Tế

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 41 dự án

Thứ Tư, 19/06/2019

6 tháng đầu năm 2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 41 dự án, trong đó: cấp mới 34 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 224 triệu USD và 7 dự án DDI, với tổng vốn đầu tư gần 286 tỷ đồng. Đến nay, tổng số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 325 dự án, gồm 61 dự án DDI với tổng vốn đầu tư hơn 14.806 tỷ đồng và 264 dự án FDI với tổng vốn đầu tư trên 3.539 triệu USD.

Lê MinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: