Kinh Tế

Thu hồi vốn REII đạt 95% kế hoạch

Thứ Tư, 19/06/2019

Dự án REII được đầu tư trên địa bàn 105 xã trong toàn tỉnh (trong đó 6 xã thuộc huyện Mê Linh đã bàn giao về Hà Nội) với tổng giá trị đầu tư gần 500 tỷ đồng. Thực hiện các quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá trị bàn giao vốn thuộc dự án REII tỉnh cho các đơn vị, tổ chức phân phối kinh doanh điện nhận để quản lý và hoàn trả vốn, Trung tâm Năng lượng đã ký hợp đồng kinh tế, cam kết trả nợ gốc và lãi vay dự án REII đối với các đơn vị kinh doanh điện nông thôn (LDU).

Kết quả, 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm Năng lượng đã thu hồi được hơn 8,7 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch đề ra.

Hà TrầnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: