Kinh Tế

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao chưa có nhiều đột phá

Thứ Tư, 12/06/2019

Trong những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, song, giá trị từ các sản phẩm nông nghiệp vẫn chưa có nhiều đột phá, bền vững, rất cần những “cú hích” mới cho sản xuất nông nghiệp.

Do quy định của Luật Đất đai, nên HTX Rau an toàn Visa, xã Tam Phúc (Vĩnh Tường) chưa thể xây dựng nhà màng để phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao

Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 45.000ha đất sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là đất canh tác nông nghiệp và 33.950ha đất lâm nghiệp, diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản có khoảng gần 7.000ha. Sản lượng lương thực có hạt đạt khoảng 395.000 tấn; sản phẩm chăn nuôi sản xuất ra đạt 130.000 tấn (thịt lợn, trâu, bò, gia cầm); trên 21.000tấn thủy sản và trên 35 triệu mét khối gỗ...

Sản xuất nông nghiệp đã đảm bảo an ninh lương thực, đủ cho tiêu dùng trong tỉnh và cung cấp cho một số tỉnh, thành trong cả nước. Tuy nhiên, nông nghiệp của tỉnh đang đứng trước các khó khăn thách thức lớn như: sản xuất nhỏ lẻ, manh mún; các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa còn ít; các tổ chức sản xuất, kinh doanh có trình độ chuyên môn hóa cao chưa phát triển; thách thức về cạnh tranh hàng hóa do chất lượng nông sản và tình trạng về an toàn vệ sinh thực phẩm; giá cả nông sản biến động; hiện tượng sản xuất chạy theo “phong trào” diễn ra khá phổ biến, việc thực hiện sản xuất theo quy hoạch còn hạn chế, dẫn đến đầu ra cho sản phẩm rất khó khăn; việc sơ chế, chế biến, bảo quản sau thu hoạch và xúc tiến thương mại chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao chưa nhiều, công nghiệp chế biến nông sản chưa phát triển. Chất lượng và khả năng cạnh tranh của một số loại sản phẩm nông nghiệp còn thấp.

Đổi mới tổ chức HTX nông nghiệp còn chậm, hoạt động yếu kém. Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp còn ít; sản xuất nông nghiệp rủi ro cao, chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp; giá nông sản bấp bênh, thị trường tiêu thụ không ổn định, giá vật tư đầu vào cao, chi phí sản xuất lớn đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp; thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã ở một số địa phương còn nhiều bất cập.

Bà Lê Thị Thu Hương - Giám đốc HTX Rau an toàn Visa cho biết: Năm 2019, HTX Rau an toàn Visa được Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh hỗ trợ 500 triệu đồng để xây dựng 1 nhà màng công nghệ cao, với diện tích hơn 2.000 m2, tại xã Tam Phúc (Vĩnh Tường) nhưng khi HTX triển khai xây dựng nhà màng lại vướng phải luật đất đai, UBND xã Tam Phúc đã không đồng ý cho HTX triển khai xây nhà màng. Đến nay, HTX vẫn không thể triển khai đầu tư xây dựng được nhà màng. Để HTX có thể triển khai sản xuất cây giống chuẩn, đặc biệt là cây giống trái vụ đòi hỏi bắt buộc phải có nhà màng mới đạt tiêu chuẩn. Bà Hương mong muốn chính quyền địa phương có chính sách đặc thù để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi giúp HTX triển khai xây dựng nhà màng, có điều kiện phát triển sản xuất cây giống chất lượng cao.

Theo ông Nguyễn Bá Tuệ, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản cho biết: Bên cạnh các chính sách hỗ trợ của nhà nước, thì sự liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản có vai trò rất quan trọng trong phát triển nông nghiệp,hạn chế tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, tăng quy mô sản xuất hàng hóa. Liên kết cho phép áp dụng các quy trình sản xuất phù hợp, hiện đại, đảm bảo chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm và nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức sản xuất theo hợp đồng, xây dựng phương án sản xuất phù hợp, đáp ứng nhu cầu thị trường theo từng mùa, vụ trong năm. Ngoài ra, liên kết cũng giúp doanh nghiệp chủ động được nguyên liệu, tạo điều kiện ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Thời gian tới, Sở NN&PTNT sẽ tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh thực hiện những cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp, HTX phát triển sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ thông tin vào sản xuất; hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, các cơ sở sản xuất chế biến nông sản đảm bảo ATTP.

Các đơn vị chức năng của tỉnh, địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, HTX nông nghiệp sản xuất kinh doanh, khuyến khích sự hợp tác, liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp, HTX nông nghiệp, các cơ sở sản xuất chế biến nông sản liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh liên kết giữa các hộ, nhóm hộ sản xuất với các doanh nghiệp, HTX nhằm tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh Ngọc ThắngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: