Kinh Tế

Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ Sáu, 31/05/2019

Theo dự báo, nắng nóng còn có khả năng tiếp tục kéo dài trong những ngày tới. Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường sinh thái trước tình hình thời tiết nắng nóng cục bộ trên địa bàn, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3674 về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

Theo nội dung văn bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước chỉ đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố có rừng: Thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của trung ương và UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; ban hành phương án PCCCR khi xảy ra cháy lớn mùa khô 2018- 2019. UBND huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCCR trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong công tác PCCCR; thực hiện tốt quy chế phối hợp PCCCR, BVR giữa lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội; tổ chức lực lượng tuần tra canh gác lửa rừng những ngày nắng nóng có dự báo cháy rừng từ cấp III trở lên ở các vùng trọng điểm cháy; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp. Đối với các sở, ngành, các đơn vị, đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ kiểm tra xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân, chủ rừng có hành vi vi phạm các quy định về PCCCR, BVR; hướng dẫn nhân dân, chủ rừng thực hiện nghiêm các quy trình xử lý thực bì trồng rừng, chăm sóc rừng, vệ sinh rừng sau khai thác đảm bảo đúng quy trình về PCCCR; tăng cường tuần tra, kiểm tra rừng để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại tài nguyên rừng; huy động lực lượng, phương tiện kịp thời ứng cứu chữa cháy rừng khi có yêu cầu; tổ chức điều tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về PCCCR theo quy định của pháp luật; hướng dẫn việc sử dụng kinh phí cho PCCCR, BVR đảm bảo kịp thời, hiệu quả, thiết thực....

Bạch DươngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: