Kinh Tế

Hợp tác xã phải đổi mới để tiếp cận nguồn vốn tín dụng

Thứ Năm, 30/05/2019

Kinh tế tập thể mà trọng tâm là kinh tế Hợp tác xã (HTX) là lĩnh vực được Nhà nước, tỉnh đặc biệt quan tâm với nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển, trong đó, có việc tiếp cận các nguồn vốn tín dụng. Tuy nhiên, đến nay, không nhiều HTX tiếp cận được nguồn vốn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, một trong những nguyên nhân chính đến từ nội tại của các HTX.

HTX Dịch vụ tổng hợp nuôi trồng thủy sản Phú Đa, huyện Vĩnh Tường là một trong số ít các HTX thay đổi cách làm để nâng cao thu nhập cho thành viên. Ảnh Nguyễn Lượng

Vĩnh Phúc có trên 600 HTX, với hơn 200 nghìn thành viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực, như: Nông nghiệp; công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; xây dựng; thương mại; điện; kinh doanh tổng hợp. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, NHNN Việt Nam và UBND tỉnh, NHNN chi nhánh Vĩnh Phúc chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn chủ động ưu tiên nguồn vốn cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn nói chung và kinh tế HTX nói riêng. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động tín dụng ở nông thôn,đơn giản hóa quy trình thủ tục vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi để người sản xuất, các tổ chức kinh tế ở nông thôn tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, các HTX rất khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay, hiện chỉ có hơn 60 HTX có dư nợ với các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh và dư nợ cũng rất hạn chế, chỉ đạt trên 150 tỷ đồng, chiếm 0,22% tổng dư nợ cho vay toàn địa bàn. Trong đó, cho vay HTX Giao thông vận tải 12,5 tỷ đồng; HTX Dịch vụ, thương mại 33 tỷ đồng; HTX Nông, Lâm, Ngư nghiệp đạt 1,7 tỷ đồng; HTX Xây dựng đạt 1 tỷ đồng; các HTX khác đạt 103 tỷ đồng.

Theo phân tích của các cơ quan chuyên môn, nguyên nhân dẫn đến dư nợ cho vay HTX đạt thấp là do hoạt động của các HTX quy mô còn nhỏ, hiệu quả kinh tế thấp, cơ sở vật chất nghèo nàn, trình độ cán bộ, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh còn hạn chế… Mặc dù có vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy sản xuất, nâng cao đời sống nông dân và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nhưng vấn đề tập trung ruộng đất, quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, với những cây, con giá trị kinh tế, hiệu quả chưa cao, chưa đủ sức thuyết phục để các tổ chức tín dụng đầu tư vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Hầu hết các HTX không có tài sản bảo đảm để thế chấp vay ngân hàng; vốn điều lệ thấp; phương án sản xuất kinh doanh không rõ ràng, không khả thi; việc hạch toán kế toán yếu kém hoặc không mở sổ và hạch toán kinh tế kế toán; không có các hợp đồng bao tiêu sản phẩm; trình độ ban quản trị HTX chưa đáp ứng được yêu cầu; khả năng minh bạch tài chính hạn chế nên khó có thể tạo được niềm tin để vay vốn ngân hàng.

Đơn cử về trình độ đội ngũ cán bộ, quản lý của các HTX, với khoảng 1.400 cán bộ quản lý, thì chỉ có khoảng 400 người có trình độ cao đẳng, đại học, chiếm 29% tổng số cán bộ quản lý. Trình độ chuyên môn, tư duy, kỹ năng quản lý của cán bộ lãnh đạo nhiều HTX còn hạn chế, chậm thích nghi với cơ chế thị trường do không chủ động cập nhật kiến thức cũng như ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào hoạt động quản lý, điều hành. Ở những HTX này, hầu hết cán bộ quản lý đều đã lớn tuổi, quen với nếp làm việc cũ, quản lý, điều hành HTX trên cơ sở kinh nghiệm, uy tín là chính. Đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến 66% HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh bị xếp loại hoạt động trung bình và yếu kém.

Đại diện NHNN chi nhánh Vĩnh Phúc cho rằng, nguồn vốn trên địa bàn rất dồi dào, các chính sách, thủ tục vay vốn nhanh gọn và thuận lợi cho các HTX. Tuy nhiên, để tiếp cận nguồn vốn và thụ hưởng các chính sách, bản thân các HTX phải thay đổi chính mình; phải tự cơ cấu lại hoạt động, nâng cao trình độ quản lý năng lực sản xuất, kinh doanh; lành mạnh hóa tình hình tài chính và xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, hiệu quả… Có như vậy, chắc chắn nhiều tổ chức tín dụng sẽ chủ động đầu tư, hợp tác mở rộng sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, NHNN chi nhánh Vĩnh Phúc sẽ tăng cường chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung nguồn vốn đẩy mạnh cho vay nông nghiệp nông thôn nói chung và kinh tế HTX nói riêng. Tích cực triển khai các chương trình tín dụng đặc thù như: Cho vay nông nghiệp công nghệ cao; nông nghiệp sạch; cho vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp; cho vay lúa gạo, thủy sản… Nâng cao hiệu quả thẩm định và đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng để tăng cường khả năng cho vay không có tài sản bảo đảm, nhằm tháo gỡ khó khăn về tài sản bảo đảm cho khu vực kinh tế HTX. Đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục hành chính không phù hợp, cắt giảm chi phí tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Nguyễn KhánhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: