Kinh Tế

30 tỷ đồng hỗ trợ cho đầu tư các dự án hạ tầng nông nghiệp, nông thôn

Thứ Năm, 23/05/2019

Mới đây, HĐND tỉnh khóa XVI ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về phân bổ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa cho ngân sách địa phương để hỗ trợ thực hiện một số công trình, dự án hạ tầng nông nghiệp, nông thôn.

Theo nghị quyết, tỉnh phân bổ kế hoạch vốn 30 tỷ đồng hỗ trợ cho đầu tư các dự án hạ tầng nông nghiệp, nông thôn do UBND cấp xã làm chủ đầu tư. Trong đó, phân bổ 22,7 tỷ đồng hỗ trợ cho 27 dự án đã quyết toán; phân bổ 7,3 tỷ đồng hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện 9 dự án chuyển tiếp có quyết định phê duyệt trước khi Luật Đầu tư công có hiệu lực gồm 11 tuyến đường giao thông nông thôn (GTNT) xã Đồng Tĩnh; 2 tuyến đường GTNT xã Hoàng Lâu (Tam Dương); 7 tuyến giai đoạn II cải tạo, nâng cấp hệ thống đường GTNT xã Yên Dương (Tam Đảo)...

Mai LiênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: