Kinh Tế

Nòng cốt trong công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 22/05/2019

Những năm qua, Ủy ban MTTQ xã Tam Quan (Tam Đảo) phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương.

Được sự quan tâm của Ủy ban MTTQ xã Tam Quan (Tam Đảo), gia đình bà Nguyễn Thị Luyến ở thôn Quan Ngoại đã được xây nhà Đại đoàn kết. Ảnh: Chu Kiều

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, MTTQ xã Tam Quan chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng, tham gia. Sau 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, diện mạo của xã Tam Quan đã có nhiều đổi thay; những tuyến đường rộng rãi, những ngôi nhà cao tầng khang trang mọc lên san sát; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt…

Đồng chí Lăng Văn Lợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tam Quan cho biết: Ủy ban MTTQ xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy nội lực, chung sức xây dựng NTM. Để phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, MTTQ xã chỉ đạo, hướng dẫn các Ban công tác mặt trận cơ sở và các tổ chức thành viên thực hiện lồng ghép nội dung tuyên truyền xây dựng NTM vào các hội nghị chuyên đề, các buổi sinh hoạt tại khu dân cư.

MTTQ xã tham mưu Đảng ủy, UBND xã tổ chức triển khai chương trình xây dựng NTM tới các ngành, đoàn thể, khu dân cư, nhằm tạo sự thống nhất trong nhân dân. Qua đó, phong trào đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân, thu hút 100% khu dân cư và hộ gia đình đăng ký thực hiện các nội dung cuộc vận động, góp phần xây dựng thôn, khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa.

Qua phong trào xây dựng NTM, nhận thức của đại bộ phận người dân trong xã được nâng lên, từ đó, người dân tự nguyện đóng góp tiền của, công sức để xây dựng NTM. Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh, huyện, 5 năm qua, cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân xã Tam Quan đóng góp được 5.247 m2 đất, hơn 1,1 tỷ đồng, gần 2.000 ngày công lao động để thực hiện xây dựng các công trình giao thông, công trình phúc lợi... Xã đã cứng hóa được 26 km đường giao thông nông thôn, hơn 7 km đường giao thông nội đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 28 triệu đồng/năm.

Để góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân, Ủy ban MTTQ xã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân ứng dụng các tiến bộ KHKT vào phát triển sản xuất, chăn nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, đa dạng hóa các ngành nghề... Nhằm giúp người dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên phát động đến hội viên, đoàn viên góp quỹ để giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho hội viên vay hơn 72 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Từ những kết quả hoạt động của các hội, đoàn thể, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 27,42% (năm 2013) xuống còn 3,47% (năm 2018).

Cùng với phát triển kinh tế, MTTQ xã Tam Quan còn vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí về văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường. Hàng năm, MTTQ xã hướng dẫn các thôn, khu dân cư tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân đầu năm, bàn xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; tổ chức cho các hộ dân ký cam kết thực hiện quy ước thôn, đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh… Hiện, xã có 13/13 thôn có nhà văn hóa; 100% số hộ được sử dụng điện; 100% số hộ có phương tiện nghe nhìn; hơn 70% số hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Các danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa năm sau cao hơn năm trước, đạt từ 80 - 85% trở lên.

Trong 5 năm qua, bên cạnh tuyên truyền xây dựng NTM, Ủy ban MTTQ xã Tam Quan còn vận động các tổ chức, doanh nghiệp xây mới 7 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với kinh phí hỗ trợ hơn 200 triệu đồng. Từ một xã khó khăn, đến nay, Tam Quan trở thành xã tiêu biểu trong phát triển kinh tế nông nghiệp của huyện Tam Đảo. Năm 2017, Tam Quan được công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Phát huy kết quả đạt được, Ủy ban MTTQ xã Tam Quan và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân gắn thực hiện các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” với nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM; tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ngọc ThắngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: