Kinh Tế

Thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát

Thứ Tư, 22/05/2019

Giám sát và phản biện xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ). Thời gian qua, hoạt động giám sát được Ủy ban MTTQ huyện Tam Đảo quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Ban Giám sát đầu tư cộng đồng xã Hồ Sơn (Tam Đảo) kiểm tra tiến độ xây dựng nhà văn hóa xã. Ảnh: Trường Khanh

Xác định hoạt động giám sát là nhiệm vụ quan trọng của MTTQ, hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Tam Đảo triển khai xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cụ thể việc thực hiện công tác giám sát đối với mặt trận cấp cơ sở;phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác giám sát. Qua giám sát, đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế về tổ chức và hoạt động của các đơn vị được giám sát, đồng thời, kiến nghị các giải pháp khắc phục.

Nhiều cuộc giám sát được thực hiện hiệu quả như: Giám sát chuyên đề về hoạt động của Ban Quản lý Khu du lịch Tây Thiên; giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị của tổ chức, công dân;giám sát thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh tại các xã, thị trấn; giám sát hoạt động thu, chi các khoản đóng góp của học sinh tại Trường THCS Hợp Châu, Trường tiểu học Đại đình 2, Trường mầm non Tân Đồng (xã Đạo Trù) năm học 2017- 2018…

Một ví dụ điển hình về hiệu quả hoạt động giám sát của MTTQ đó là những chuyển biến tích cực trong hoạt động tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân ở cơ sở. Trước khi MTTQ tiến hành giám sát, hoạt động tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân ở cơ sở trên địa bàn huyện còn nhiều hạn chế; việc ghi chép sổ sách còn thiếu sót; nhiều vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm; tỷ lệ giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân chỉ đạt khoảng 70%.

Đến nay, sau giám sát và kiến nghị của MTTQ về các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, chất lượng tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đã được nâng lên. Nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài được giải quyết dứt điểm; tỷ lệ giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân tăng lên hơn 80%, một số địa phương đạt hơn 90%, như xã Hồ Sơn, xã Tam Quan…

Đồng chí Triệu Ngọc Đĩnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tam Đảo cho biết: MTTQ huyện luôn chủ động nắm bắt trước tình hình những vấn đề nhân dân bức xúc để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai giám sát; báo cáo Thường trực Huyện ủy xin ý kiến chỉ đạo cho những lĩnh vực cần giám sát và tổ chức các đoàn giám sát với đầy đủ thành phần liên quan; phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBND trong quá trình thực hiện để tránh chồng chéo cũng như nâng cao hiệu quả giám sát. Nội dung giám sát được xây dựng chi tiết cho từng vụ việc, lĩnh vực cụ thể. Các nội dung này được chuyển cho các thành viên đoàn giám sát và yêu cầu các thành viên nghiên cứu kỹ tài liệu, nội dung giám sát trước khi thực hiện. Đồng thời, chú trọng giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát để đảm bảo các tồn tại, hạn chế được khắc phục.

Có thể khẳng định, bằng nhiều hình thức giám sát như: Qua văn bản, qua hội nghị họp dân và các kênh thông tin khác nhau, MTTQ huyện Tam Đảo đã tạo cơ chế dân chủ, cởi mở, công khai, minh bạch trong hoạt động giám sát. Thông qua giám sát, đã góp phần giải quyết, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, qua đó, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp.

Nguyễn Khánh

 

 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: