Kinh Tế

Tăng cường quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi

Thứ Tư, 22/05/2019

Để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại trong hoạt động khai thác khoáng sản, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đã ký ban hành Chỉ thị số 06 yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quản lý các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh và tập trung triển khai ngay một số nhiệm vụ, giải pháp. Theo đó, Giám đốc Sở TN&MT chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra hoạt động khai thác cát, sỏi, đất san lấp trái phép; không theo đúng nội dung giấy phép; không thực hiện đóng cửa mỏ khi hết hạn hoặc hết trữ lượng...

Các tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp phép khai thác khoáng sản thực hiện khai thác đúng theo quy định của giấy phép khai thác khoáng sản, đúng chỉ giới diện tích khu vực được cấp phép khai thác, đúng độ sâu khai thác. Phải bảo vệ khu vực được cấp phép khai thác, nếu để xảy ra tình trạng khai thác gây ảnh hưởng làm sạt lở bờ, vở sông, sạt lở đất sản xuất và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khác thì tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép khai thác phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Các phương tiện khai thác cát, sỏi trên các tuyến sông chỉ được neo đậu trong phạm vi diện tích đã được cấp phép khai thác. Trường hợp khai thác cát, sỏi trên các tuyến sông phải lập phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý đường thủy thống nhất phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy theo quy định trước khi thực hiện khai thác, đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông đường thủy trong suốt quá trình thực hiện khai thác, vận chuyển khoáng sản. Chỉ được khai thác khoáng sản cát, sỏi trong khoảng thời gian từ 6h sáng đến 17h hàng ngày...

Mai AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: