Kinh Tế

Hỗ trợ 70% chi phí mua giống lúa chất lượng cao trong 2 năm 2019 - 2020

Thứ Ba, 21/05/2019
Ngày 3/5/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 19 về việc hỗ trợ giống lúa chất lượng cao cho người trồng lúa trên địa bàn tỉnh. Theo nghị quyết, đối tượng áp dụng là người sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh với mức hỗ trợ bằng 70% chi phí mua giống lúa chất lượng cao. Mức hỗ trợ tối đa không quá 1,05 triệu đồng/ha với thời gian từ năm 2019 đến hết năm 2020. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách cấp tỉnh (nguồn sự nghiệp kinh tế trong dự toán ngân sách hàng năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016- 2020).

 

Lưu NhungTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: