Kinh Tế

Huyện Tam Dương: Sẽ giảm 15 thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập

Thứ Hai, 20/05/2019

Theo Thông tư 14 của Bộ Nội vụ, huyện Tam Dương có 20/145 thôn, tổ dân phố thuộc 7 xã, thị trấn (19 thôn và 1 TDP), trong đó: Xã Hoàng Lâu có 5 thôn; xã Hoàng Đan 2 thôn, xã Hướng Đạo 1 thôn; xã Đạo Tú 4 thôn; xã Thanh Vân 4 thôn; xã Kim Long 3 thôn; thị trấn Hợp Hòa 1 TDP có quy mô số hộ gia đình dưới 50% quy định bắt buộc phải sáp nhập.

Thực hiện Kế hoạch số 25 của UBND tỉnh về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố theo quy định tại Thông tư số 14 của Bộ Nội vụ, Huyện ủy, UBND Tam Dương đã xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức các hội nghị triển khai việc thực hiện kế hoạch tới các cơ quan chuyên môn và cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn; chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, thống kê và xây dựng Đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố (TDP) trên địa bàn.

Ngoài các thôn, TDP bắt buộc phải sáp nhập, trên địa bàn huyện Tam Dương có 10 đơn vị thuộc 7 xã, thị trấn không trong diện phải sáp nhập nhưng đã đề nghị sáp nhập gồm: Xã Hoàng Lâu 1 thôn; xã Hoàng Đan 1 thôn; xã Hướng Đạo 1 thôn; xã Đạo Tú 1 thôn; xã Thanh Vân 2 thôn; xã Kim Long 3 thôn; thị trấn Hợp Hòa 1 TDP.

Như vậy, sau khi sáp nhập 30 thôn, TDP để thành lập mới 15 thôn, TDP, huyện Tam Dương còn 130 thôn, TDP, trong đó có 120 thôn, 10 TDP.

Thúy HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: