Kinh Tế

Nâng cao chất lượng đàn bò

Thứ Hai, 20/05/2019

Nhằm tạo ra đàn bò thịt, bò sữa có năng suất, chất lượng cao phù hợp với điều kiện chăn nuôi của tỉnh, năm 2019, Trung tâm Giống vật nuôi (Sở NN&PTNT) tiếp tục triển khai dự án Đầu tư hỗ trợ phát triển thụ tinh nhân tạo (TTNT) bò thịt, bò sữa chất lượng cao tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020, góp phần tăng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi và nâng cao thu nhập cho nông dân.

Nhờ áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo, đàn bò của gia đình anh Hà Ngọc Thành, xã Thái Hòa (Lập Thạch) đã tránh được những bệnh truyền nhiễm qua đường phối giống tự nhiên và cải thiện về tầm vóc. Ảnh: Trường Khanh

Dự án Đầu tư hỗ trợ phát triển TTNT bò thịt, bò sữa chất lượng cao tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020, phân kỳ ngân sách hỗ trợ năm 2019 được triển khai đối với đàn bò thịt tại địa bàn 8 huyện, thành phố gồm: Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô, Vĩnh Yên và Phúc Yên (không triển khai trên địa bàn huyện Tam Đảo vì đã có dự án riêng). Đàn bò sữa được triển khai tại các huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc và Lập Thạch (không triển khai trên địa bàn huyện Tam Đảo vì đã có dự án riêng). Dự toán được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện là hơn 15 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ từ nguồn sự nghiệp kinh tế thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp là hơn 9 tỷ đồng. Còn lại hộ chăn nuôi đầu tư gần 6 tỷ đồng, gồm tiền công phối giống bò và 50% kinh phí mua tinh bò sữa phân ly giới tính.

Ông Lê Thanh Hảo, Phó Giám đốc Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh cho biết: Triển khai Dự án Đầu tư hỗ trợ phát triển TTNT bò thịt, bò sữa chất lượng cao tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020, phân kỳ năm 2019, Trung tâm Giống vật nuôi đã tham mưu với Sở NN&PTNT, UBND tỉnh tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đủ điều kiện, năng lực cung cấp tinh bò và vật tư TTNT. Kiện toàn Ban quản lý dự án và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Cán bộ phụ trách địa bàn, cán bộ kỹ thuật, thủ kho, kế toán… theo dõi tổng hợp, quản lý, giám sát dự án. Phối hợp với các ngành chức năng, địa phương tuyên truyền, triển khai dự án.

Cụ thể, ngay sau khi có kết quả đấu thầu các gói thầu, Trung tâm Giống vật nuôi đã hợp đồng với đơn vị trúng thầu mua và tổ chức cung ứng tinh bò và vật tư TTNT. Việc tiếp tinh bò từ Trung tâm Giống vật nuôi đến các huyện, thành phố được giao cho nhân viên chuyên trách thực hiện, tại những điểm này nhân viên có nhiệm vụ nhận vật tư và cấp phát cho dẫn tinh viên.

Để công tác tổ chức đạt hiệu quả cao, Trung tâm Giống vật nuôi phối hợp với phòng NN&PTNT hoặc Trạm Khuyến nông các huyện, thành phố tham mưu cho UBND cấp huyện về chỉ đạo thực hiện dự án; cùng các đơn vị liên quan cấp huyện thực hiện các nội dung của dự án: Tập huấn, tuyên truyền, tiếp nhận vật tư chuyển đến các dẫn tinh viên và thực hiện TTNT cho bò trên địa bàn. Phối hợp với các địa phương chỉ đạo UBND cấp xã, cử cán bộ nông nghiệp, thú y cơ sở, dẫn tinh viên địa phương tổ chức thực hiện các nội dung công việc của dự án trên địa bàn như: Cấp phát tinh đến hộ chăn nuôi có nhu cầu theo danh sách đăng ký, tổ chức theo dõi, ghi chép kết quả phối giống…

Bên cạnh đó, Trung tâm Giống vật nuôi phối hợp với Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh, Đài truyền thanh của huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm giúp người dân thấy rõ lợi ích của việc TTNT là tăng nhanh về tiến độ di truyền, cải tiến giống góp phần nâng cao năng suất, chất lượng thịt, sữa; khắc phục sự chênh lệch tầm vóc, khối lượng; tránh lây lan những bệnh truyền nhiễm qua đường phối giống tự nhiên…

Kết quả thực tế trong chăn nuôi những năm qua cho thấy, Dự án Đầu tư hỗ trợ phát triển TTNT bò thịt, bò sữa chất lượng cao tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020 đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng đàn bò. Đối với bò thịt, dự án giúp nâng cao tỷ lệ máu ngoại cho đàn bò lai. Cụ thể, bê lai sinh ra từ TTNT khi xuất bán có giá trị cao hơn so với bê sinh ra từ phối giống tự nhiên khoảng 1- 2 triệu đồng (khi sử dụng tinh bò giống Brahman), 3- 4 triệu đồng (khi sử dụng tinh bò giống B.B.B). Đối với bò sữa sẽ khắc phục được lây lan bệnh truyền nhiễm qua đường phối giống tự nhiên.

Qua đó, có thể khẳng định TTNT là nhân tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng con giống, năng suất, sản lượng, giá trị vật nuôi, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho nông dân.

Hải NamTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: