Kinh Tế

Ký kết hợp đồng tín dụng đầu tư phương tiện vận tải công cộng

Thứ Hai, 20/05/2019

Sáng 17/5/2019, Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng và Công ty cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc đã ký kết hợp đồng tín dụng đầu tư phương tiện vận tải công cộng trên địa bàn tỉnh.

Sau buổi mở thầu ngày 25/3/2019, Công ty cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc đã trúng thầu 5 tuyến xe buýt với 43 đầu xe, tổng kinh phí đầu tư hơn 80 tỷ đồng. Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng được phép cho vay, đầu tư ở các lĩnh vực: Hạ tầng xã hội, nông - lâm - ngư nghiệp, phát triển nông thôn, công nghiệp phụ trợ và kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng, môi trường. Trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông, quỹ được đầu tư hoặc cho vay đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng. Căn cứ hồ sơ dự án vay vốn của Công ty cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc, Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng đã phân công nhiệm vụ cho cán bộ đảm nhận thẩm định, quản lý khách hàng. Hội đồng tín dụng của đơn vị đã thống nhất, Công ty cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc đủ điều kiện vay vốn mua ô tô, có kế hoạch trả vốn rõ ràng trên cơ sở khấu hao tài sản, lợi nhuận; thời gian vay là 7 năm.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, hai đơn vị đã ký hợp đồng tín dụng đầu tư phương tiện vận tải công cộng trên địa bàn tỉnh để Công ty cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc có nguồn vốn đầu tư phương tiện xe buýt phục vụ nhân dân trong tỉnh được kịp thời.

Bạch DươngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: