Kinh Tế

Tháo gỡ khó khăn về chính sách để doanh nghiệp bứt phá

Thứ Năm, 08/04/2021

Để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII: Thu hút 2-2,5 tỷ USD vốn đầu tư FDI và 20.000- 25.000 tỷ đồng vốn DDI; tăng tỷ trọng ngành Công nghiệp- Xây dựng chiếm 62% trong cơ cấu kinh tế, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 19 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Được tạo thuận lợi về cơ chế, chính sách, Công ty TNHH Jahwa Vina (KCN Khai Quang) luôn duy trì sản xuất, tạo việc làm ổn định cho 4.300 lao động. Ảnh: Dương Hà

Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, việc đổi mới mô hình tăng trưởng, trọng tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế được xác định là 1 trong 5 nhiệm vụ trọng tâm để Vĩnh Phúc thực hiện mục tiêu phát triển KT- XH nhiệm kỳ 2021-2025.

Để thực hiện nhiệm vụ này, BCH Đảng bộ tỉnh cũng đã chỉ ra 3 khâu đột phá; trong đó khâu đầu tiên là tập trung xây dựng cơ chế chính sách đặc thù để thu hút, giải phóng các nguồn lực, đáp ứng nhiệm vụ phát triển theo nguyên tắc hiệu quả, bền vững.

Điều này cho thấy, vai trò, tầm quan trọng và định hướng chỉ đạo phát triển công nghiệp theo chiều sâu để tạo sự bứt phá về tăng trưởng và sự cạnh tranh kinh tế đang được tỉnh đặt lên hàng đầu, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Xác định doanh nghiệp là động lực cho phát triển, là đối tượng phục vụ, những năm qua, tỉnh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp trong tiếp cận đất đai; vốn; chính sách thuế; hạ tầng điện, nước; giải quyết những khó khăn vướng mắc; công khai minh bạch quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành, lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Thực hiện Nghị quyết số 01, Nghị quyết số 02 của BTV Tỉnh ủy; Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 của UBND tỉnh; các Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ đặc thù cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện quy hoạch xây dựng các khu đô thị du lịch, dịch vụ chất lượng cao, tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ, giải pháp.

Đặc biệt, từ đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát trên quy mô toàn cầu, ảnh hưởng lớn tới hoạt động SXKD của các doanh nghiệp.

Để khắc phục hậu quả do dịch bệnh và hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp, nhiều chính sách đã được triển khai với các gói hỗ trợ lớn như: Cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi suất; gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; hỗ trợ doanh nghiệp trả lương cho người lao động; hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội...

Cùng với chỉ đạo sát sao công tác phòng chống dịch, tỉnh tổ chức nhiều hội nghị đối thoại với doanh nghiệp; làm việc với các cấp, các ngành, các doanh nhân, nhằm tháo gỡ khó khăn cho SXKD với tinh thần chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp.

Trong năm 2020, tỉnh đã giảm lãi suất cho vay đối với 523 doanh nghiệp; miễn, giảm lãi vay cho 203 doanh nghiệp; cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 68 doanh nghiệp; gia hạn nộp thuế cho 805 doanh nghiệp; gia hạn tiền thuê đất cho 287 doanh nghiệp; giải quyết thủ tục nhập cảnh cho 1.346 chuyên gia và người lao động vào làm việc tại 329 doanh nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh thực hiện tốt các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư của Trung ương, tỉnh đã áp dụng nhiều chính sách ưu đãi riêng đối với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp như: Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời hạn 15 năm đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ cao (sản xuất phần mềm, sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải, sản xuất vật liệu composite, vật liệu quý hiếm).

Áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 20% trong thời gian 10 năm đối với những dự án sản xuất thép cao cấp, sản xuất máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp hay tùy theo ngành nghề, dự án, các doanh nghiệp có thể được áp dụng chế độ miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 2 đến 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp từ 4 đến 9 năm tiếp theo; miễn thuế nhập khẩu, miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt bằng cho một số trường hợp…

Nhờ vậy, giai đoạn 2015- 2020, tốc độ tăng trưởng ngành Công nghiệp- Xây dựng đạt 12,15%/năm, tăng gần gấp đôi so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra và luôn cao hơn mức tăng trưởng kinh tế, chiếm tới 65% điểm phần trăm tăng trưởng chung của tỉnh.

Đặc biệt, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo luôn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu ngành công nghiệp và chiếm 4,5% giá trị gia tăng toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của cả nước.

Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực giữ được nhịp độ tăng trưởng khá, trong đó, sản xuất linh kiện điện tử chiếm gần 48% giá trị sản xuất công nghiệp và dẫn đầu danh sách các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh.

Công nghiệp hỗ trợ được hình thành, phát triển, nhất là công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí, chế tạo và điện tử - tin học, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm, đưa tỷ lệ thu ngân sách Nhà nước/GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 30,38%, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Đề án phát triển KT- XH của tỉnh giai đoạn 2021-2025 đặt mục tiêu đến năm 2025 Vĩnh Phúc trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của khu vực và cả nước; đẩy mạnh phát triển lợi thế SXKD của từng vùng, bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục…

Để đạt được mục tiêu này, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển SXKD.

Cùng với tăng cường đổi mới hoạt động thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng dự án thu hút đầu tư mới theo hướng gia tăng hàm lượng công nghệ, lao động kỹ thuật và các dự án có khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, thì việc tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp bứt phá vẫn là chủ trương xuyên suốt.

Với tinh thần chia sẻ bằng những giải pháp thiết thực, tỉnh và các ngành, các địa phương sẽ xác định những nút thắt để từng bước tháo gỡ, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch.

Anh TúTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: