Kinh Tế

Thành phố Vĩnh Yên: Nồng độ bụi tại một số khu vực cao

Thứ Năm, 16/05/2019

Để đánh giá hiện trạng môi trường không khí ở địa phương, thành phố Vĩnh Yên đã phối hợp với đơn vị quan trắc môi trường tiến hành lấy và phân tích 18 mẫu không khí tại nhiều khu vực. Qua kết quả phân tích cho thấy, chất lượng môi trường không khí ở thành phố tương đối tốt, chưa bị ô nhiễm các loại khí độc hại, chỉ tiêu NO2, SO2, CO, CO2, H2S... đều nằm trong giới hạn cho phép, đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (QCVN05:2013/BTNMT) và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh (QCVN06:2009/BTNMT). Tuy nhiên, nồng độ bụi tại một số khu vực như: Các ngã ba, ngã tư, khu công nghiệp, các công trình đang thi công... cao hơn quy chuẩn cho phép từ 1,01 - 1,08 lần.

Nguồn phát sinh bụi, khí thải trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên chủ yếu từ các doanh nghiệp, nhà máy trong khu công nghiệp Khai Quang; các nhà máy sản xuất gạch như: Hoàn Mỹ, Đại Việt, Đại An, Hợp Thịnh; lò đốt chất thải y tế của các bệnh viện; hoạt động phun sơn của các cơ sở sản xuất đồ gỗ, gara sửa chữa ô tô; phương tiện tham gia giao thông; các công trình, dự án đang thi công...

Nhằm hạn chế tình trạng gia tăng nguồn bụi, khí thải phát sinh, thời gian tới, thành phố Vĩnh Yên tăng cường công tác thanh, kiểm tra tại các cơ sở, doanh nghiệp nhằm phát hiện, xử lý những vi phạm về môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đối với công tác bảo vệ môi trường; vận động nhân dân thực hiện tốt các nội dung cam kết bảo vệ môi trường và thực hiện nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh quy hoạch phát triển cây xanh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; phát triển hệ thống công viên trong khu vực nội đô, khu đô thị mới; tập trung nguồn lực tài chính đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường; khuyến khích doanh nghiệp áp dụng tiến bộ KHKT hiện đại để sản xuất bằng công nghệ sạch...

Hà TrầnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: