Kinh Tế

Tăng cường công tác quản lý và xây dựng hệ thống thông tin đất đai

Thứ Ba, 14/05/2019

Để nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong quản lý Nhà nước về đất đai, đáp ứng nhu cầu của tổ chức, người dân về việc minh bạch các thông tin, cơ chế chính sách… liên quan đến đất đai, UBND huyện Yên Lạc tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai (TTĐĐ).

Cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Lạc rà soát quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn. Ảnh Nguyễn Lượng

Thời gian qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Yên Lạc có những chuyển biến tích cực, góp phần đáng kể vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, việc quản lý đất đai vẫn còn những tồn tại như: Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác giao đất, cho thuê đất chưa chặt chẽ; chính quyền các xã, thị trấn chưa quyết liệt và kịp thời trong việc ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai.

Bên cạnh đó, những tồn tại về quản lý đất đai từ những năm trước khi huyện Yên Lạc chưa thực hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống TTĐĐ, công tác quản lý đất đai các địa phương mới chỉ dừng ở việc lập bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính dạng số cho riêng từng xã, thị trấn mà chưa có kết nối, xây dựng thành hệ thống TTĐĐ hoàn chỉnh của cả huyện; cơ bản, các loại bản đồ, sổ sách liên quan đến đất đai còn chưa được thống nhất, lưu trữ cồng kềnh, tra cứu thông tin khó khăn, làm cho công tác quản lý đất đai của huyện gặp nhiều vướng mắc; thông tin về đất đai có sự chồng chéo...

Vì vậy, việc tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống TTĐĐ theo quy định của Bộ TN&MT đã cơ bản giúp công tác quản lý đất đai tốt hơn thông qua việc xây dựng mới hoặc hoàn thiện lại hồ sơ địa chính từ các xã, thị trấn, nhờ vậy, khối lượng công việc phải thực hiện đã được triển khai đồng bộ, tiện ích, thời gian được rút ngắn, không còn tình trạng kéo dài; văn bản quy phạm pháp luật về đất đai được cập nhật thường xuyên giúp các tổ chức, doanh nghiệp và người dân hiểu hơn về quyền và nghĩa vụ của mình.

Bà Ngô Thị Kim Thêu, Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Yên Lạc cho biết, xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống TTĐĐ giúp công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện đi vào nền nếp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước về đất đai. Thông qua đó, các cơ sở dữ liệu đất đai và hồ sơ địa chính được chỉnh lý, hoàn thiện theo hướng hiện đại, theo mô hình tập trung, thống nhất trên phạm vi toàn huyện; chuyển dần các hoạt động đăng ký giao dịch trong lĩnh vực đất đai sang giao dịch điện tử, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho các tổ chức, doanh nghiệp, người dân khi tiếp cận đất đai thực hiện các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện.

Việc triển khai thực hiện công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống TTĐĐ trên địa bàn huyện Yên Lạc đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý, khai thác hợp lý nhất đối với tài nguyên đất, là cơ sở cho huyện Yên Lạc thực hiện triển khai các chính sách phù hợp trong việc quản lý, phân bổ sử dụng đất cũng như ban hành các quyết định liên quan đến đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nhờ xây dựng hệ thống TTĐĐ, năm 2018, huyện Yên Lạc cơ bản hoàn thành xong công tác GPMB các dự án chuyển tiếp và các dự án thuộc kế hoạch từ đầu năm 2018. Thực hiện bồi thường GPMB cho 32 dự án với diện tích bồi thường là 39ha; triển khai thực hiện trả xong 7,8ha đất dịch vụ; UBND huyện đã xử phạt 31 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai.

Ngọc ThắngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: