Kinh Tế

Diện tích trồng rừng mới tập trung tăng gần 4%

Thứ Ba, 14/05/2019

Từ đầu năm đến nay, thời tiết tương đối thuận lợi, trên địa bàn tỉnh có mưa trên diện rộng kết hợp với độ ẩm trong không khí tương đối cao tạo điều kiện cho công tác trồng và chăm sóc rừng. Các đơn vị sản xuất lâm nghiệp cũng như các địa phương tích cực thực hiện công tác chuẩn bị cây giống, khảo sát thực địa chuẩn bị hiện trường trồng rừng. Đến nay, diện tích rừng trồng mới tập trung trên địa bàn tỉnh đạt trên 172ha, tăng gần 4% so với cùng kỳ; số cây lâm nghiệp trồng phân tán ước đạt 803 nghìn cây; sản lượng gỗ khai thác trong tháng ước đạt 3.324m3, tăng hơn 3% so với cùng kỳ...

Công tác phòng chống cháy rừng luôn được các cấp, các ngành chỉ đạo tích cực, các chủ rừng chủ động thực hiện, không để xảy ra cháy rừng.

Hồng LiênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: