Kinh Tế

Các doanh nghiệp cơ bản thực hiện đúng giá bán lẻ điện theo quy định

Thứ Ba, 14/05/2019

Đó là khẳng định của Thanh tra Sở Công thương dựa trên kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động điện lực tại các đơn vị kinh doanh bán lẻ điện trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch thanh tra hàng năm, bên cạnh kiểm tra các nội dung về: Quy trình quản lý, chất lượng điện, an toàn điện... việc thực hiện quy định về giá bán lẻ điện ở các doanh nghiệp luôn được lực lượng chức năng theo dõi, kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Năm 2019, Sở Công thương sẽ tiến hành thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động điện lực tại 18 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó, phần lớn là các HTX dịch vụ điện. Đầu tháng 5/2019, lực lượng chức năng đã kiểm tra HTX dịch vụ điện Việt Xuân, xã Việt Xuân (huyện Vĩnh Tường); trong thời gian tới, sẽ kiểm tra Công ty TNHH điện năng Bình Dương, xã Bình Dương (huyện Vĩnh Tường).

Đồng chí Vũ Vĩnh Hà, Thanh tra viên (Sở Công thương) cho biết: Thời điểm này, mặc dù Bộ Công thương chưa có văn bản chỉ đạo kiểm tra giá bán điện ở các địa phương, song, chúng tôi vẫn yêu cầu các doanh nghiệp bán lẻ điện thực hiện niêm yết công khai giá bán mới, cách thức tính giá điện theo bậc để người dân, doanh nghiệp biết. Căn cứ vào hợp đồng, hóa đơn mua bán điện để chúng tôi có cơ sở so sánh, đối chiếu việc thực hiện quy định về giá bán lẻ điện của các doanh nghiệp. Hóa đơn bán lẻ điện của nhóm khách hàng khối hành chính sự nghiệp, kinh doanh, sinh hoạt... được lấy ngẫu nhiên để kiểm tra nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi người tiêu dùng. Qua công tác thanh, kiểm tra hàng năm cho thấy, 99% doanh nghiệp thực hiện tốt việc niêm yết giá, tính đúng giá bán lẻ điện theo quy định. Một số ít doanh nghiệp không thực hiện việc niêm yết giá bán do quên đã được đoàn kiểm tra nhắc nhở nên không có tình trạng tái vi phạm.

Trong năm 2018, Thanh tra Sở Công thương đã tiến hành kiểm tra 12 doanh nghiệp bán lẻ điện và 2 đơn vị điện lực (Lập Thạch, Tam Đảo). Kết quả kiểm tra cho thấy, các doanh nghiệp đều thực hiện việc bán lẻ đúng giá quy định; việc kinh doanh có hiệu quả và thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác hệ thống lưới điện trên địa bàn. Riêng HTX dịch vụ điện độc lập Tam Phúc chưa thực hiện niêm yết giá bán điện công khai tại địa điểm giao dịch. Sau kiểm tra, lực lượng chức năng đã nhắc nhở, chấn chỉnh doanh nghiệp khắc phục các tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt các quy định về hoạt động điện lực.

Từ tháng 5 đến tháng 7/2019, Thanh tra Sở Công thương tiếp tục tiến hành thanh kiểm tra đối với 17 doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh điện trên địa bàn. Trong đó, chú trọng theo dõi, giám sát nguồn điện năng mua vào, bán ra; doanh số thu, chi của các doanh nghiệp. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc ghi chép đầy đủ các nội dung thu, chi; tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra theo quy định.

Hà TrầnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: