Kinh Tế

Triển khai sản xuất vụ mùa năm 2019

Thứ Hai, 13/05/2019

Ngày 10/5/2019, Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất vụ mùa năm 2018; triển khai sản xuất vụ mùa năm 2019.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, vụ mùa năm 2018, mặc dù diện tích gieo trồng giảm hơn 1.528ha so với cùng kỳ năm 2017, song với những giải pháp được triển khai phù hợp, năng suất, sản lượng các loại cây trồng vụ mùa năm 2018 đều vượt kế hoạch và cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng sản lượng cây lương thực có hạt đạt trên 143.225 tấn, tăng 6.096 tấn so với cùng kỳ năm 2017; tổng giá trị sản xuất toàn vụ đạt trên 1.400 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, tồn tại trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương như: Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp còn hạn chế; mô hình cánh đồng mẫu lớn, mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, nông sản có thương hiệu còn ít; công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác chưa được thực hiện thường xuyên; công tác phục vụ tưới, tiêu một số nơi chưa hợp lý và kịp thời; người dân một số địa phương chưa thực sự quan tâm, chú trọng phòng chống dịch hại theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; công tác bảo vệ thực vật một số nơi chưa được chú trọng; vấn đề dự báo, thông tin về thị trường tiêu thụ sản phẩm, công tác xúc tiến thương mại còn hạn chế... Từ đó đưa ra những giảipháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế, góp phần sản xuất vụ Mùa năm 2019 giành thắng lợi.

Theo kế hoạch của ngành Nông nghiệp đề ra trong vụ Mùa 2019, toàn tỉnh phấn đấu tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 33.500ha, trong đó cây lúa đạt 25.700 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 145.872 tấn; phấn đấu tổng giá trị sản xuất toàn vụ đạt trên 1.480 tỷ đồng.

Ngọc ThắngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: