Kinh Tế

Vĩnh Phúc dẫn đầu cả nước về thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính các thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai

Thứ Hai, 05/04/2021

Vĩnh Phúc là tỉnh được lựa chọn để thí điểm dịch vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia từ tháng 12/2020.

Cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người dân các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai . Ảnh: Trường Khanh

Sau 3 tháng tích cực triển khai, tỉnh ta là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng giao dịch phát sinh và số tiền thanh toán với tổng số hơn 1.200 giao dịch thanh toán thành công, tổng số tiền thanh toán đạt hơn 5 tỷ đồng; 9/9 huyện, thành phố đều phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến.

Việc thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia góp phần cắt giảm các bước trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Để người dân hiểu và sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai, tỉnh ta sẽ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Tài chính khắc phục một số hạn chế trong quá trình thử nghiệm, nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo an toàn và thuận tiện nhất cho người dân khi thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính.

Thu NhànTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: