Kinh Tế

Dự án đường vành đai 3: Vướng mắc trong GPMB thuộc địa phận xã Nguyệt Đức

Thứ Sáu, 10/05/2019

Là một trong những dự án giao thông quan trọng góp phần hình thành vùng liên kết, kết nối các địa phương trong tỉnh với vùng thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền núi phía Bắc, dự án đường vành đai 3, đoạn Yên Lạc - Bình Dương đang vướng mắc trong GPMB tại địa phận thuộc xã Nguyệt Đức (Yên Lạc) dù diện tích GPMB trên toàn tuyến đã đạt gần 90%.

 

Dự án đường vành đai 3, đoạn Yên Lạc - Bình Dương có tổng chiều dài 7,8km, trong đó: 6,2km thuộc địa phận huyện Yên Lạc và 1,6km thuộc địa phận huyện Vĩnh Tường. Theo đó, dự án thu hồi trên 20ha thuộc địa bàn huyện Yên Lạc. Tính đến nay, công tác giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến đạt gần 90%. Tuy nhiên, việc thực hiện kiểm đếm, đền bù, BT GPMB tại địa phận xã Nguyệt Đức (Yên Lạc) thời gian qua gặp không ít khó khăn.

Tại địa phận xã Nguyệt Đức, địa phương có gần 150 hộ dân có đất nằm trong diện phải thu hồi phục vụ phát triển giao thông thuộc dự án đường vành đai 3, đoạn Yên Lạc – Bình Dương. Với tổng diện tích trên 61.000m2, trong đó, hơn 48.000m2 đất nông nghiệp, tập trung tại các xứ đồng: Đồng Mèn, Ngả Bông, Đồng Nắng, Hốc Liểng… và trên 12.000m2 đất phi nông nghiệp.

Ông Tạ Hữu Lợi, thôn Đồng – Đinh Xá, một trong những hộ dân đã nhận tiền đền bù, GPMB, cho biết: “Nhà tôi vốn có hơn 1 sào đất nông nghiệp, năm 2005, tôi quyết định ra khu Đồng Nắng – vốn là xứ đồng chiêm trũng, canh tác không hiệu quả để chuyển đổi sang mô hình V.A.C. Qua nhiều lần chuyển đổi, dồn ghép, thầu khoán, hiện nay, tổng diện tích mô hình V.A.C của gia đình khoảng 3 mẫu. Tuy nhiên, khi dự án đường vành đai 3 được triển khai, phần diện tích đất nông nghiệp thầu khoán, dồn ghép của gia đình nằm trong phạm vi dự án khoảng 1,2 mẫu. Được sự vận động, tuyên truyền của chính quyền địa phương, gia đình tôi đã nhận đền bù số tiền hơn 100 triệu đồng và đang xây dựng chuồng trại để di dời đàn vật nuôi sang khu vực đất ngoài phạm vi dự án”.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Tạ Hồng Thắng, Chủ tịch UBND xã Nguyệt Đức cho biết:Ngoài những hộ gia đình đã nhận tiền đền bù, bồi thường tài sản, trên địa bàn vẫn còn một bộ phận người dân chưa nhận tiền đền bù GPMB do mâu thuẫn trong việc chuyển đổi, quy chủ nguồn gốc đất. Trong khi đó, hồ sơ đất đai do bảo quản chưa tốt nên nhiều hồ sơ bị thất lạc, dẫn đến khó khăn trong việc xác định nguồn gốc đất. Đặc biệt, việc Công ty TNHH Tân Thịnh -doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn chưa đồng ý với phương án đền bù, GPMB của chủ đầu tư khiến cho việc GPMB phần diện tích đất của dự án thuộc địa phận xã Nguyệt Đức chưa thể hoàn thành.

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, Công ty TNHH Tân Thịnh có trụ sở tại xã Nguyệt Đức (Yên Lạc) được UBND tỉnh giao cho thuê đất xây dựng nhà máy gạch Tuynel, GCN QSDĐ cấp ngày 15/3/2005 với diện tích trên 100.000m2. Trên cơ sở đó, Sở TN& MT đã ký hợp đồng cho thuê đất trong thời gian 49 năm (2004 – 2053), loại đất cơ sở sản xuất kinh doanh. Thực hiện quy hoạch giao thông tỉnh Vĩnh Phúc, dự án đường vành đai 3 đoạn qua xã Nguyệt Đức lấy vào phần đất của Công ty TNHH Tân Thịnh tổng diện tích thu hồi cả 2 giai đoạn trên 13.200m2, trong đó: giai đoạn 1 hơn 5.400m2, giai đoạn 2 trên 6.200m2, diện tích ngoài chỉ giới hơn 1.500m2. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp đã ban hành văn bản số 08/HC-CTY ngày 29/3/2019 đề nghị UBND tỉnh giao trả đất tại vị trí quy hoạch mới tiếp giáp với công ty theo hình thức 1m2 thu hồi giao trả 1m2 tại vị trí mới (có trích lục bản đồ hiện trạng địa điểm kèm theo). Công ty không nhận tiền bồi thường chi phí đầu tư vào đất. Công ty không nhất trí với đơn giá bồi thường đắp đất công trình áp tại quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh mà yêu cầu tính chi phí san lấp mặt bằng theo hệ số k98 và đơn giá thực tế.

Ngày 16/4/2019, Sở TN&MT ban hành công văn số 871/STNMT-CCQLĐĐ về việc giải quyết vướng mắc trong GPMB dự án đường vành đai 3, đoạn qua xã Nguyệt Đức (Yên Lạc) trên cơ sở đã xin ý kiến của các sở, ngành trình UBND tỉnh. Theo đó, đối với đề nghị của UBND huyện Yên Lạc về hỗ trợ kinh phí GPMB mà Công ty TNHH Tân Thịnh đã thanh toán cho các tổ chức, cá nhân, tính lãi suất theo tiền vay ngân hàng; hỗ trợ tiền thuê đất trong thời gian còn lại, từ năm 2019 -2053 (34 năm) . Đối với nội dung này, Sở TN&MT đề nghị UBND huyện Yên Lạc kiểm tra hồ sơ giao thuê đất và nghĩa vụ tài chính của công ty. Nếu kinh phí BT GPMB doanh nghiệp đã thanh toán cho các tổ chức, cá nhân chưa được khấu trừ vào tiền thuê đất, chưa được tính vào vốn đầu tư của dự án để hoạch toán vào chi phí doanh nghiệp thì căn cứ vào Khoản 13, Điều 17, Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 15/8/2004, cho phép UBND huyện Yên Lạc tính hỗ trợ kinh phí BT GPMB cho công ty theo đơn giá bồi thường hỗ trợ tại thời điểm có quyết định thu hồi đất cho thời gian thuê đất còn lại theo quy định. Về việc hỗ trợ tiền thuê đất đã nộp trước, sở đề nghị UBND tỉnh cho phép UBND huyện Yên Lạc áp dụng Khoản 2, Điều 5, Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 2/8/2017 của Bộ Tài chính để tính toán chi trả cho 34 năm còn lại theo đơn giá cho thuê đất tại thời điểm Nhà nước thu hồi để làm đường giao thông.

Đối với đề nghị được bồi thường về đất theo hình thức 1m2 đất bị thu hồi giao 1m2 đất tại vị trí quy hoạch mới của Công ty TNHH Tân Thịnh, tại Khoản 5, Điều 34, Nghị định 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Đối với đất sử dụng trước ngày 1/7/2014 mà có nguồn gốc do được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê thì người có đất thu hồi không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định của Nghị định số 197/2014/NĐ-CP của chính phủ về BT hỗ trợ và TĐC khi nhà nước thu hồi đất." Như vậy, đề nghị của doanh nghiệp hoàn toàn không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Xét điều kiện thực tế, Công ty TNHH Tân Thịnh bị thu hồi 13.200m2 đất (trước thời hạn 34 năm) để làm đường giao thông, ít nhiều ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất của công ty. Mặt khác, doanh nghiệp có nguyện vọng được giao đất cho thuê đất bổ sung để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế. Để tạo điều kiện cho công ty sớm bàn giao mặt bằng cho Nhà nước thi công dự án, Sở TN&MT đề nghị UBND tỉnh giao Sở Xây dựng kiểm tra địa điểm xin giao đất bổ sung của công ty, nếu phù hợp với quy hoạch cho phép doanh nghiệp lập dự án đầu tư mới trình các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo trình tự hiện hành. Về việc công ty không nhất trí với đơn giá bồi thường đắp đất công trình, Sở TN&MT cũng đề nghị UBND tỉnh giao cho UBND huyện Yên Lạc phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra cụ thể, thống nhất báo cáo đề xuất phương án phù hợp với UBND tỉnh theo quy định.

Ngọc LanTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: