Kinh Tế

Vốn doanh nghiệp đăng ký mới tăng trên 15%

Thứ Sáu, 10/05/2019

 

Tính đến hết tháng 4/2019, toàn tỉnh có trên 9.900 doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh, với tổng số vốn đăng ký đạt trên 90 nghìn tỷ đồng. Riêng 4 tháng đầu năm 2019, đã có 352 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký đạt gần 2.700 tỷ đồng, tăng trên 15% so với cùng kỳ năm 2018.

Cũng trong 4 tháng đầu năm 2019, tỉnh đã chấp thuận chủ trương, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 47 dự án đầu tư mới, bao gồm: 29 dự án FDI, tổng số vốn đăng ký gần 150 triệu USD; 18 dự án DDI, tổng số vốn đăng ký gần 4,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có gần 1.100 dự án đầu tư, trong đó: Hơn 350 dự án FDI, vốn đăng ký 4,65 tỷ USD; gần 750 dự án DDI, vốn đăng ký gần 77 nghìn tỷ đồng.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đăng ký thành lập mới cũng như quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh; tăng cường các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, vốn ưu đãi, đào tạo lao động… đồng hành chia sẻ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển theo quy định của pháp luật, đóng góp tích cực cho tăng trưởng chung của tỉnh.

Nguyễn Khánh


 


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: