Kinh Tế

Ngành Ngân hàng Vĩnh Phúc phát huy truyền thống 68 năm xây dựng và trưởng thành, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh

Thứ Hai, 06/05/2019

Ngày 6/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, tiền thân của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày nay. Đây là sự kiện đánh dấu sự khởi đầu của hệ thống tiền tệ quốc gia độc lập, mở ra một trang sử mới cho sự nghiệp xây dựng và phát triển vẻ vang và tự hào của ngành Ngân hàng Việt Nam.

Trải qua 68 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc, kịp thời của Nhà nước và Chính phủ, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng Việt Nam đã nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới, phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế.

Kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập ngành Ngân hàng (6/5/1951– 6/5/2019), cùng với khí thế thi đua sôi nổi của cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra và các ngày lễ lớn của đất nước, toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức ngành Ngân hàng Vĩnh Phúc vinh dự và tự hào ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng phấn đấu vươn lên, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Ngành Ngân hàng Vĩnh Phúc từ khi tái lập tỉnh (tháng 1/1997) đến nay đã có sự phát triển nhanh chóng, vượt bậc cả về quy mô, số lượng các tổ chức tín dụng (TCTD) và chất lượng hoạt động ngân hàng: Từ 5 chi nhánh tăng lên 25 chi nhánh Ngân hàng cấp I, 9 chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp huyện, 31 Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND); bên cạnh đó, mạng lưới 94 phòng giao dịch của các TCTD, 137 điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội, 205 máy ATM, 620 máy POS hoạt động rộng khắp tới từng xã, phường trong toàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu về vốn và cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích tới mọi tầng lớp nhân dân. Với đội ngũ 2.100 cán bộ, viên chức, trong đó, 80% trở lên có trình độ đại học và trên đại học, 40% cán bộ có trình độ ngoại ngữ, 85% cán bộ sử dụng thành thạo máy vi tính, cán bộ lãnh đạo các ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước cơ bản đã qua đào tạo cao cấp, cử nhân chính trị, điều đó khẳng định đội ngũ cán bộ ngân hàng ngày càng vững vàng về chuyên môn, bản lĩnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình hội nhập và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng và Nhà nước đặt ra.

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh, cácTCTD đã tích cực, chủ động khai thác nguồn tiền gửi từ các tổ chức kinh tế và tiền tiết kiệm dân cư, đảm bảo đủ nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tính đến hết tháng 4/2019, nguồn vốn huy động các TCTD trên địa bàn đạt 73.655 tỷ đồng, tăng 6,72% so với năm 2018 và tăng 246 lần so với thời điểm tái lập tỉnh; cho vay đối với nền kinh tế đạt 69.870 tỷ đồng, tăng 3,88% so với năm 2018 và tăng 147 lần so với thời điểm tái lập tỉnh. Đồng vốn tín dụng ngân hàng trong những năm qua đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh, quốc phòng và trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các chính sách tín dụng đã dần được điều chỉnh đúng hướng, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như: Nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh khu vực sản xuất, tạo ra giá trị gia tăng và việc làm cho người lao động. Cụ thể: Dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đạt 17.850 tỷ đồng, chiếm 25,5% tổng dư nợ; xây dựng nông thôn mới đạt 15.830 tỷ đồng, chiếm 22,6% tổng dư nợ; dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp đạt 33.760 tỷ đồng, chiếm 48,3% tổng dư nợ (trong đó, cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt dư nợ 13.620 tỷ đồng). Ngoài việc đầu tư các nguồn vốn thương mại giúp các doanh nghiệp, hộ dân phát triển sản xuất, kinh doanh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã cung ứng một nguồn lực quan trọng cho vay các đối tượng chính sách như: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cho vay xuất khẩu lao động… theo các chương trình, mục tiêu của Đảng, Nhà nước, góp phần vào việc xóa đói, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là các vùng nông thôn, miền núi. Dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến ngày 30/4/2019 đạt 2.450 tỷ đồng, tăng 1,62% so với cuối năm 2018 với gần 103 nghìn khách hàng có dư nợ.

Bên cạnh việc đầu tư tín dụng, các ngân hàng đã không ngừng đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ; đa dạng hóa và đẩy mạnh sử dụng các phương tiện, gia tăng dịch vụ thanh toán mới, hiện đại; tăng cường hoạt động đảm bảo an ninh, an toàn đối với hệ thống thanh toán; thực hiện giao dịch một cửa, tạo thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch, góp phần phục vụ kinh tế - xã hội tại địa phương. Các ngân hàng chủ động tiếp cận các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để mở rộng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trả lương cho cán bộ, công nhân, viên chức qua tài khoản ngân hàng; tăng cường tiếp cận dịch vụ ngân hàng của người thu nhập thấp, các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tính đến hết tháng 4/2019, có 970.000 khách hàng mở tài khoản tại các chi nhánh TCTD trên địa bàn, gồm 19.000 tài khoản thanh toán của các tổ chức kinh tế và 951.000 tài khoản thanh toán cá nhân. Thanh toán điện tử qua Internet, điện thoại di động đạt được kết quả đáng ghi nhận, thu hút số lượng lớn khách hàng sử dụng, tổng số giao dịch đạt khoảng 2,35 triệu món thanh toán qua Internet; 750 nghìn món giao dịch qua điện thoại thông minh.

Có được những kết quả trên, những năm qua, ngành Ngân hàng luôn nhận được sự quan tâm thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự chỉ đạo sát sao của NHNN Việt Nam đối với hoạt động ngân hàng trên địa bàn. Phát huy truyền thống của ngành trong 68 năm qua, từ kinh nghiệm thực tiễn qua từng thời kỳ, cán bộ, viên chức ngành Ngân hàng quyết tâm phấn đấu, đoàn kết, thống nhất, ra sức thi đua xây dựng ngành Ngân hàng Vĩnh Phúc có những bước đi ổn định, vững chắc, an toàn và hiệu quả, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh, quốc phòng theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh đề ra.

Năm 2019 dù còn nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động tiền tệ, tín dụng và ngân hàng trên địa bàn, trên cơ sở định hướng điều hành chính sách tiền tệ của NHNN Việt Nam và với phương châm hoạt động an toàn - hiệu quả - bền vững, NHNN chi nhánh tỉnh đề ra mục tiêu hoạt động là: Tăng trưởng nguồn vốn huy động từ 15-18%, tăng trưởng dư nợ 18-20% so với năm 2018, nợ xấu dưới 2% tổng dư nợ; giữ ổn định thị trường tiền tệ, ngân hàng, ngoại hối trên địa bàn; đáp ứng đầy đủ, kịp thời các dịch vụ ngân hàng cho người dân, doanh nghiệp trong tỉnh. Một số giải pháp chủ yếu được đưa ra là: Các TCTD thực hiện nghiêm túc các giải pháp tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 01/CT-NHNN của Thống đốc NHNN Việt Nam, Chương trình hành động của UBND tỉnh và của ngành Ngân hàng năm 2019. Thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tập trung nguồn vốn hỗ trợ các lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, các dự án có hiệu quả. Tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng giữa TCTD với khách hàng như cơ cấu lại các khoản tín dụng, gia hạn nợ, giãn nợ đối với những khách hàng tạm thời gặp khó khăn chưa trả được nợ. Thực hiện nghiêm các quy định của Thống đốc NHNN về các mức lãi suất, quản lý thị trường ngoại hối, vàng. Đẩy mạnh việc xử lý nợ xấu, đánh giá đúng chất lượng tín dụng, triển khai đồng bộ các giải pháp hạn chế nợ xấu gia tăng…

Từ những kết quả đạt được, toàn ngành Ngân hàng tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang và những thành quả đạt được trong 68 năm qua, cùng với tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, sự năng động, sáng tạo, bản lĩnh vững vàng và sự gắn kết hệ thống chặt chẽ, thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng hôm nay quyết tâm phấn đấu, học tập, rèn luyện, phát huy tính xung kích đi đầu trong mọi hoạt động, mọi lĩnh vực hoạt động ngân hàng, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng, tiếp bước và phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống của ngành Ngân hàng trong 68 năm qua.

Nguyễn Văn Tâm

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh PhúcTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: