Kinh Tế

Tổng nguồn vốn huy động đạt hơn 73.600 tỷ đồng

Thứ Hai, 06/05/2019

Những tháng đầu năm 2019, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã làm tốt công tác huy động tiền gửi trong nhân dân, tiền gửi của các tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá, đảm bảo thanh khoản và đáp ứng cho nhu cầu vốn của nền kinh tế. Đến hết tháng 4/2019, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt hơn 73.600 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cuối năm 2018. Trong đó, huy động bằng VNĐ chiếm hơn 60.600 tỷ đồng, huy động bằng ngoại tệ chiếm 13.000 tỷ đồng. Một số tổ chức tín dụng có nguồn tăng trưởng tốt so với cuối năm 2018 như: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vĩnh Phúc; Ngân hàng TMCP Công thương Phúc Yên; Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT chi nhánh Vĩnh Phúc...

Tính đến hết tháng 4/2019, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt hơn 73.600 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cuối năm 2018

Mặt bằng lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng những tháng đầu năm 2019 duy trì ổn định, phổ biến ở mức 0,5 - 1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3 - 5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,3 - 6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,5 - 7,3%/năm.

Tin, ảnh: Trần TỉnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: