Kinh Tế

Thu hút vốn đầu tư FDI vượt 8% kế hoạch năm

Thứ Sáu, 03/05/2019

4 tháng đầu năm 2019, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 26 dự án FDI mới và 16 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 300 triệu USD, tăng gấp 3,6 lần về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2018, vượt 8% kế hoạch năm; 7 dự án DDI mới, 2 lượt tăng vốn với tổng số vốn đầu tư đăng ký 320 tỷ đồng, tăng 75% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế đến nay, số dự án còn hiệu lực trong các KCN là 320 dự án, trong đó có 61 dự án DDI với tổng vốn đầu tư hơn 14.800 tỷ đồng và 259 dự án FDI với tổng vốn đầu tư gần 3.500 triệu USD.

Thời gian tới, Ban Quản lý các KCN tỉnh tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; chỉ đạo các công ty phát triển hạ tầng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các KCN theo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt; tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc tại KCN Chấn Hưng; mời gọi các nhà đầu tư mới vào các KCN chưa có chủ đầu tư hạ tầng; thường xuyên tập hợp các ý kiến phản ánh, nguyện vọng từ phía doanh nghiệp trong KCN nhằm tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng các cơ chế, chính sách, kế hoạch trợ giúp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như giải quyết các yêu cầu của doanh nghiệp được kịp thời.

Mai LiênTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: