Kinh Tế

Tập trung sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa

Thứ Năm, 02/05/2019

Hình thành các vùng sản xuất tập trung; đưa công nghệ, kỹ thuật mới vào sản xuất; xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng, những năm qua, thành phố Phúc Yên khai thác tốt lợi thế phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng bền vững gắn với thị trường tiêu thụ.

Mô hình trồng rau sạch của bà Nguyễn Thị Thân, thôn Đạm Xuyên, phường Tiền Châu (Phúc Yên) cho thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi năm. Ảnh Kim Ly

Mặc dù chiếm chưa đầy 1% trong tổng thu ngân sách của thành phố nhưng sản xuất nông nghiệp lại có vai trò quan trọng đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Những năm qua, nhờ đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với điều kiện của địa phương; áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất; mở rộng các mô hình sản xuất nông sản an toàn, kết nối tiêu thụ sản phẩm đã tạo thế mạnh mới cho nông nghiệp đô thị Phúc Yên…

Đặc biệt, sau 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn thành phố, diện tích các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao được mở rộng; cơ giới hóa được đưa vào nhiều khâu của quá trình sản xuất, giúp giảm thời gian, sức lao động, chi phí sản xuất và thất thoát sau thu hoạch… Bước đầu hình thành các vùng sản xuất hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm như mô hình trồng hoa ly cao cấp ở xã Ngọc Thanh; trồng rau an toàn, sản phẩm thịt lợn thảo dược ở phường Tiền Châu; mô hình lúa Nhật QJ18 ở phường Trưng Nhị; mô hình lúa năng suất BC15, TBR225 ở phường Nam Viêm…

Theo ông Tạ Xuân Vừng, Trưởng phòng Kinh tế thành phố cho biết, nét nổi bật trong sản xuất nông nghiệp của thành phố là cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch tích cực, người nông dân đã chuyển hẳn từ tư duy sản xuất tự cấp tự túc sang tư duy sản xuất hàng hóa, qua đó tạo ra sản phẩm nông sản an toàn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Một số sản phẩm đặc trưng của địa phương như tương Khả Do, Sâm bố chính…được phát triển và từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Để ngành nông nghiệp phát triển bền vững, theo hướng hàng hóa, thời gian tới, thành phố Phúc Yên tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp; xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, dự báo thị trường, tạo thuận lợi cho tiêu thụ nông sản; đầu tư, hỗ trợ các chương trình, mô hình, kế hoạch sản xuất nhất là phát triển các cây, con chủ lực có thế mạnh của thành phố; tập trung các nguồn lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dồn thửa đổi ruộng, liên kết với nông dân phát triển sản xuất và xây dựng vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa mang tính lâu dài, bền vững.

Mai LiênTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: