Kinh Tế

Hợp tác xã điển hình về nộp thuế

Thứ Sáu, 26/03/2021

Kinh doanh hiệu quả, chấp hành tốt các quy định nhà nước và chính sách, pháp luật thuế, Hợp tác xã Dịch vụ Điện Tam Hồng (HTXDVĐTH) vinh dự được ngành thuế khen thưởng, biểu dương 2 năm liên tục. Đây cũng là một trong số ít các HTX được ngành thuế khen thưởng trong năm 2020.

Nhân viên HTX dịch vụ điện Tam Hồng kiểm tra vận hành lưới điện. Ảnh: Thành Nam

HTXDVĐTH hiện đang quản lý 14 Trạm biến áp với tổng công suất trên 6.000kVA, hàng chục km đường dây hạ áp, cung ứng điện cho gần 5.000 hộ gia đình trên địa bàn 13 thôn xóm trong xã.

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng điện của người dân, HTXDVĐTH luôn quán triệt và thực hiện nghiêm Luật HTX, Luật Điện lực, Luật Thuế và các quy định của nhà nước liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, sữa chữa, thay thế các thiết bị điện từ trạm biến áp xuống đến các nhánh ở thôn xóm. Sửa chữa kịp thời các sự cố đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho người dân.

Thông thường sau khi có tin báo của người dân liên quan đến sự cố điện, khoảng 10-15 phút sau nhân viên HTX phải có mặt ở hiện trường để ghi nhận sự cố và triển khai các biện pháp khắc phục cho khách hàng trong thời gian ngắn nhất.

Cùng với đó, HTX tăng cường đầu tư cải tạo, nâng cấp hàng chục km hệ thống đường dây hạ áp bằng hệ thống dây cáp điện chất lượng cao. Nâng công suất, lắp đặt thêm các Trạm biến áp rút ngắn bán kính cấp điện, tăng chất lượng điện cung ứng.

Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, HTXDVĐTH đã đưa vào vận hành 4 Trạm biến áp, với tổng công suất trên 1.500 kVA, dự kiến đến hết năm 2021 sẽ đầu tư, đưa vào vận hành thêm 6 Trạm biến áp, nâng tổng số Trạm biến áp trên địa bàn xã lên 20 trạm, dự kiến đến năm 2025 sẽ tăng lên 25 trạm.

Tích cực phối hợp với các hội đoàn thể, thôn xóm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân sử dụng điện hợp lý, an toàn, tiết kiệm. Thông báo đầy đủ, kịp thời kế hoạch sửa chữa, nâng cấp lưới điện, lịch cắt điện để người dân biết và chủ động điều chỉnh các hoạt động có liên quan đến sử dụng điện.

Thực hiện thu nộp tiền điện cho ngành Điện đúng thời gian quy định. Chấp hành nghiêm chính sách pháp luật thuế; trả gốc và lãi vay dự án REE II theo đúng quy định.

Đến hết năm 2020, HTXDVĐTH đã trả nợ dự án REE II với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng, đạt gần 30% tổng tiền nợ. Đồng thời, tái đầu tư, nâng tổng nguồn vốn hoạt động của HTX lên trên 14,5 tỷ đồng.

Nhờ đó, hoạt động kinh doanh bán lẻ điện của Hợp tác xã ngày càng ổn định, chất lượng cung ứng điện cho người dân được nâng lên rõ rệt. Năm 2020 sản lượng điện của HTX đạt trên 12 triệu kWh, doanh thu đạt gần 24 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước gần 200 triệu đồng. Tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 20 cán bộ, nhân viên với mức thu nhập trung bình 4-5 triệu đồng/người/tháng.

Giám đốc HTXDVĐTH Phạm Quang Phòng cho biết: “Để đảm bảo chất lượng điện cung ứng phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân, thời gian tới, HTX tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện; bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên phối hợp với cơ quan chức năng nâng công suất, bố trí hợp lý các trạm biến áp; thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử để đảm bảo minh bạch trong đo đếm điện…

Tuy nhiên, do Tam Hồng là địa bàn đông dân cư, nhu cầu sử dụng điện của người dân ngày càng tăng cao, trong khi đó, lưới điện đầu tư từ dự án REE II hiện đã quá tải, cần thường xuyên cải tạo, nâng cấp.

Nguồn vốn hoạt động của HTX còn hạn chế; số tiền phải trả hàng kỳ cho dự án REE II cao so với doanh thu; chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra thấp…nên ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của HTX.

Do vậy rất mong các cấp, các ngành có cơ chế, chính sách quan tâm, hỗ trợ, động viên kịp thời giúp các HTX điện khắc phục khó khăn, tái đầu tư sản xuất nâng cao chất lượng hoạt động và hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vốn vay từ dự án REE II cho nhà nước.”

Nguyễn KhánhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: