Kinh Tế

Quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi

Thứ Sáu, 26/04/2019

Ngày 23/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1093/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Quyết định nêu rõ hỗ trợ cho chủ vật nuôi gồm: Các hộ chăn nuôi, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã chăn nuôi lợn (trừ các hộ chăn nuôi lợn liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp và doanh nghiệp chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh) có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi buộc phải tiêu hủy để phòng, chống dịch bệnh động vật lây lan, kể cả khi xuất hiện dịch bệnh nhưng chưa được công bố dịch theo quy định của pháp luật.

Cụ thể: Đối với lợn con, lợn thịt các loại, hỗ trợ mức 80% giá thị trường tại thời điểm tiêu hủy và tại địa phương có dịch bệnh (mức giá thị trường thời điểm hiện tại là 35.000 đồng/kg thịt lợn hơi), do vậy, mức hỗ trợ là 28.000 đồng/kg thịt lợn hơi. Đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác, hỗ trợ với mức bằng 1,5 lần so với mức hỗ trợ các loại lợn khác tại thời điểm tiêu hủy và tại địa phương có dịch bệnh, mức hỗ trợ là 42.000 đồng/kg thịt lợn hơi.

Mức hỗ trợ trên sẽ được điều chỉnh phù hợp khi giá thị trường có biến động tăng hoặc giảm từ 20% trở lên so với mức giá 35.000 đồng/kg thịt lợn hơi hiện nay.

Hồng ChungTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: