Kinh Tế

Doanh nghiệp nợ thuế vẫn tăng

Thứ Năm, 25/04/2019

Dù đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành chức năng nhưng thời gian gần đây, tình trạng doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, cố tình chây ỳ, chậm nộp trên địa bàn vẫn diễn ra khiến nợ thuế tăng.

Công ty CP Giày Phúc Yên luôn thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động. Ảnh: Chu Kiều

Đến 31/12/2018, tổng số nợ thuế toàn tỉnh trên 1.528 tỷ đồng, tăng 17% so với 31/12/2017. Riêng 3 tháng đầu năm 2019, nợ thuế tăng 133 tỷ đồng, tương ứng 9% so với 31/12/2018, nâng tổng số tiền thuế nợ đến thời điểm 31/3/2019 hơn 1.661 tỷ đồng. Trong đó, tiền nợ thuế có khả năng thu hồi trên 1.257 tỷ đồng, tiền nợ thuế không còn khả năng thu hồi của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh gần 404 tỷ đồng.

Ông Trần Uy, Trưởng phòng Quản lý Nợ và Cưỡng chế nợ thuế (Cục Thuế tỉnh) cho biết: Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, ngay từ đầu năm, ngành Thuế triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng thu, hạn chế thấp nhất số nợ mới phát sinh như: Giao chỉ tiêu thu nợ thuế từ cấp Cục Thuế, các Chi cục Thuế cho đến từng bộ phận tham gia trực tiếp thực hiện quy trình quản lý nợ để nâng cao trách nhiệm của cơ quan thuế các cấp cũng như các bộ phận trong cơ quan thuế đối với công tác quản lý nợ. Thông báo danh sách các doanh nghiệp nợ thuế tại thời điểm cuối tháng và giao cho các Chi cục Thuế tổ chức rà soát, đôn đốc, thực hiện cưỡng chế nợ thuế. Đẩy mạnh việc phối hợp giữa bộ phận quản lý nợ với các bộ phận thực hiện các chức năng khác như: Kê khai kế toán thuế, thanh, kiểm tra thuế; phối hợp với người nộp thuế, ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước... đôn đốc thu hồi tiền thuế nợ vào NSNN. Tăng cường thực hiện cưỡng chế đối với các trường hợp phải cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật...

Nhờ đó, năm 2018, ngành thuế đã đôn đốc thu nợ đọng trên 500 tỷ đồng từ năm 2017 chuyển sang. Trong đó, thu số tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày gần 400 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý và thu hồi nợ thuế trên địa bàn cũng gặp nhiều khó khăn do: Hầu hết doanh nghiệp nợ thuế là doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hàng hóa bán ra không thu được tiền; các doanh nghiệp, hộ kinh doanh giải thể, phá sản nhưng không làm các thủ tục giải thể, phá sản; hồ sơ thất lạc, không đầy đủ để giảm số tiền thuế nợ... Cùng với đó, tình trạng chây ỳ nợ thuế vẫn xảy ra vì hiện nay tiền chậm nộp là 0,03%/ngày thấp tương đương với lãi vay ngân hàng nên doanh nghiệp cố tình chiếm dụng vốn. Chưa có quy định chế tài đối với các chủ thể nợ tiền thuế phải thanh toán hết nợ mới được thành lập doanh nghiệp mới nên tình trạng doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh càng nhiều.

Năm 2019, ngành Thuế được giao dự toán thu ngân sách 24.243 tỷ đồng, tỷ lệ nợ đọng thuế phải dưới 5% tương ứng với 1.212 tỷ đồng. Hiện tại, nợ đọng thuế đang là 1.661 tỷ đồng, tăng so với kế hoạch giao 1,8%. Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2019, quyết tâm giải quyết tình trạng nợ đọng thuế, nhất là không để tình trạng nợ chờ xử lý kéo dài, ngay từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh đã yêu cầu từng đơn vị phải nghiên cứu đầy đủ, tuân thủ nghiêm túc nội dung các văn bản pháp luật thuế, các quy trình quản lý nợ, quy trình cưỡng chế nợ thuế. Đối với bộ phận quản lý nợ từng đơn vị, hàng tháng tiến hành phân tích, đánh giá tình hình biến động nợ của doanh nghiệp, của từng sắc thuế trên địa bàn phân công quản lý; xác định nguyên nhân tăng, giảm; kết quả thu nợ trong tháng; xác định rõ các khoản nợ lớn mới phát sinh và các biện pháp đôn đốc cần thực hiện.

Chủ động đối chiếu nợ với người nộp thuế, xác định số chênh lệch, phân tích nguyên nhân, lập hồ sơ chuyển bộ phận kê khai kế toán thuế điều chỉnh kịp thời. Chủ động tham mưu và báo cáo tình hình nợ thuế trên địa bàn cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan đóng trên địa bàn như: Kho bạc Nhà nước, cơ quan quản lý đất, Công an...phối hợp với cơ quan thuế tổ chức các tổ liên ngành thu hồi nợ đọng, thực hiện tốt quy chế phối hợp nhiệm vụ đôn đốc và tổ chức cưỡng chế để thu hồi tiền thuế nợ đọng vào NSNN. Kịp thời báo cáo UBND các cấp những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện phối hợp công tác thu nợ thuế nhất là các khoản nợ liên quan đến tiền sử dụng đất.

Hồng TínhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: