Kinh Tế

Tam Đảo quan tâm phát triển kinh tế tập thể

Thứ Tư, 24/03/2021

Những năm qua, huyện Tam Đảo triển khai nhiều giải pháp để phát triển kinh tế tập thể (KTTT) trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đến nay, trên địa bàn huyện xuất hiện ngày càng nhiều HTX hoạt động hiệu quả, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM của địa phương.

Rau susu của HTX Rau an toàn Thanh Hà được cung ứng cho nhiều siêu thị lớn.

Để KTTT phát triển, huyện Tam Đảo thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT; xây dựng kế hoạch phát triển KTTT hằng năm và triển khai xuống các xã, thị trấn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với khu vực KTTT... nhằm giúp các HTX nắm rõ để áp dụng vào thực tế.

Tăng cường phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng điều hành, kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh, gắn sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường; cách lập phương án sản xuất, kinh doanh gắn với cung ứng, tiêu thụ sản phẩm; quảng bá thương hiệu... cho đội ngũ cán bộ chủ chốt HTX.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các HTX tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tích cực hỗ trợ các HTX nông nghiệp sản xuất theo quy trình VietGAP,tham gia các hội chợ, triển lãm trong, ngoài tỉnh để tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Huyện cũng chủ động hướng dẫn các HTX tổ chức lại cơ cấu theo Luật HTX năm 2012; giải thể các HTX ngừng hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả; tích cực tư vấn thành lập mới HTX. Từ năm 2012 đến nay, huyện có 52 HTX chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 và 31 HTX thành lập mới về các lĩnh vực: Nông nghiệp, môi trường, thương mại, tổng hợp…

Với những giải pháp đồng bộ, khu vực KTTT của huyện trong những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng.

Theo thống kê của UBND huyện, đến nay, toàn huyện có 94 HTX; trong đó, có 44 HTX nông nghiệp, 50 HTX phi nông nghiệp.

Từ khi Luật HTX năm 2012 ra đời, đa phần các HTX đều củng cố về mặt tổ chức theo hướng gọn nhẹ, đảm bảo đúng nguyên tắc hoạt động.

Trong đó, có nhiều HTX đã thay đổi tư duy sản xuất với phương án kinh doanh khoa học, phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương và hoạt động ngày càng hiệu quả, mang lại lợi ích tối đa cho các thành viên, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng NTM của địa phương.

Điển hình như HTX Rau an toàn Thanh Hà, xã Hồ Sơn, được thành lập năm 2017. Với 34 thành viên, HTX đang canh tác trên diện tích gần 8 ha. Trên diện tích đó, HTX chuyên canh các loại rau màu, trong đó, chủ yếu là rau su su.

Ông Nhâm Đức Cải, Giám đốc HTX cho biết: Với mong muốn cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng, HTX thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn quy trình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP cho 100% các hộ thành viên.

Thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật bám sát đồng ruộng, hướng dẫn các hộ ghi chép sổ tay và sản xuất theo đúng quy trình VietGAP.

Phối hợp với các doanh nghiệp ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho các hộ nông dân. HTX đã đăng ký mã vạch, mã số cho sản phẩm rau và ký hợp đồng cung ứng với Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và Phát triển nông nghiệp VinEco; 5 siêu thị lớn ở Hà Nội; hàng chục cửa hàng rau sạch ở Hải Phòng, Quảng Ninh và một số bếp ăn của doanh nghiệp ở KCN Khai Quang (Vĩnh Yên).

Từ đầu năm 2020 đến nay, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid - 19, song sản lượng rau cung ứng của HTX vẫn đạt từ 1,3 - 1,5 tấn rau các loại/ngày. Doanh thu bình quân của HTX đạt từ 50 - 60 triệu đồng/tháng, đời sống của thành viên ngày càng được cải thiện.

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực song khu vực KTTT của huyện Tam Đảo còn một số khó khăn do quy mô đa phần nhỏ, phát triển chưa đồng đều, chưa tạo được sự liên kết bền vững.

Nhiều HTX có cơ sở vật chất kỹ thuật lạc hậu, xuống cấp; thiếu vốn, thiếu mặt bằng, nhà xưởng để sản xuất.

Trình độ đội ngũ cán bộ quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay, phương thức kinh doanh chưa phù hợp và theo kịp với sự phát triển. Sản phẩm làm ra còn đơn điệu, chưa có thương hiệu, chỗ đứng trên thị trường.

Thời gian tới, huyện Tam Đảo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước về KTTT của huyện; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh về thuế, tín dụng, đất đai… để tạo điều kiện thuận lợi cho KTTT phát triển.

Tích cực tư vấn cho các HTX sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy; chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật và thành viên HTX nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm; tăng cường cung cấp thông tin, tiếp thị, hướng dẫn xúc tiến thương mại cho các HTX…

Bài, ảnh: Thanh HuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: