Kinh Tế

Dành gần 2 tỷ đồng cho tuyên truyền xây dựng nông thôn mới năm 2019

Thứ Ba, 23/04/2019

Sau gần 8 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, Vĩnh Phúc có 3 huyện, thành phố gồm: Yên Lạc, Bình Xuyên và Vĩnh Yên đạt chuẩn NTM; thành phố Phúc Yên đã hoàn thiện hồ sơ trình Bộ NN&PTNT thẩm định; huyện Tam Đảo đang hoàn thiện hồ sơ để đề nghị Ban Chỉ đạo NTM của tỉnh thẩm tra; 104/112 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM.

Để việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM tiếp tục đạt kết quả cao, năm 2019, UBND tỉnh dành kinh phí gần 2 tỷ đồng để cấp, phân bổ cho 17 đơn vị bao gồm một số sở ban, ngành của tỉnh và cơ quan báo chí của tỉnh, trung ương để triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền xây dựng NTM năm 2019.

Việc cấp, phân bổ kinh phí kịp thời sẽ giúp các đơn vị chủ động, linh hoạt hơn trong hoạt động tuyên truyền về chương trình xây dựng NTM, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người dân để họ tự giác tham gia đóng góp tiền, ngày công lao động và cùng với chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM.

Thanh Huyền



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: