Kinh Tế

Huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới ở Đạo Trù

Thứ Ba, 23/04/2019

Là một trong 17 xã khó khăn nhất của tỉnh, những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, xã Đạo Trù (Tam Đảo) đã huy động được sức dân, nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018.

Mô hình trồng ớt ở thôn Đồng Quạ, xã Đạo Trù (Tam Đảo) mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình

Bắt tay vào triển khai xây dựng NTM, Đạo Trù là địa phương có xuất phát điểm thấp nhất của huyện Tam Đảo: Toàn xã có hơn 85% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số; thu nhập của đại bộ phận người dân thấp, việc huy động vốn đóng góp của nhân dân trong xây dựng NTM rất khó khăn; hệ thống cơ sở hạ tầng thiếu và yếu; lĩnh vực y tế, giáo dục chưa được quan tâm đầu tư đúng mức... Xác định rõ thuận lợi, khó khăn, tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến huyện trong việc hỗ trợ vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng, phát triển KT - XH, Đảng ủy, chính quyền xã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của chương trình xây dựng NTM, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao của nhân dân trong việc góp công, góp sức thực hiện các tiêu chí NTM. Sau khi chương trình xây dựng NTM được triển khai, nhiều phong trào được phát động, như: “Đạo Trù chung sức xây dựng NTM”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM”; nhân rộng các mô hình kinh tế, phấn đấu nâng cao mức sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo; chỉnh trang nhà ở; làm đường giao thông nông thôn; vệ sinh đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp; tích cực thu gom, xử lý rác thải... vừa tạo khí thế phấn khởi cho nhân dân, vừa nuôi dưỡng sức dân, khơi dậy và phát huy tốt vai trò chủ thể của nhân dân - nhân tố quyết định thành công của chương trình.

Cũng như các xã miền núi trong tỉnh, đối với Đạo Trù, phấn đấu đạt được 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xây dựng NTM rất nan giải, nhất là các tiêu chí “cứng” (Tiêu chí Giao thông; tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí Môi trường...). Một số tiêu chí như: Thu nhập, hình thức tổ chức sản xuất, lao động có việc làm, hộ nghèo... cũng gây nhiều khó khăn cho địa phương. Ngoài đặc thù về địa hình, khí hậu, trình độ sản xuất của người dân thì việc thiếu nguồn vốn đầu tư, quy mô sản xuất chưa tập trung là những nguyên nhân chủ yếu khiến cho việc hoàn thành các tiêu chí của xã bị dàn trải. Trong khi kinh tế chủ đạo trên địa bàn xã vẫn là sản xuất nông, lâm nghiệp, tiếp cận khoa học kỹ thuật còn hạn chế, năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất chưa cao. Song, với sự chủ động của người dân, cùng với sự hỗ trợ nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, công tác phát triển sản xuất nông nghiệp được UBND xã đặc biệt quan tâm. Nhằm nâng cao thu nhập, UBND xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đưa vào canh tác những giống cây trồng cho năng suất cao, như: Cây ớt, cây ba kích... Hiện nay, trên địa bàn xã Đạo Trù, mô hình trồng ớt đang phát huy hiệu quả kinh tế, mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình, tập trung chủ yếu ở thôn Đồng Quạ với gần 40ha. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Nhà nước hỗ trợ, nhân dân đóng góp, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã được triển khai sâu rộng. Trong hơn 8 năm, tổng nguồn vốn dành cho chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã đạt hơn 125 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 68 tỷ đồng; huyện hỗ trợ 45 tỷ đồng; xã đầu tư 4,3 tỷ đồng. Tính riêng vốn huy động nhân dân đóng góp đạt gần 8 tỷ đồng (tiền mặt hơn 1 tỷ đồng; trên 4.000 công lao động và 62.500 m2 đất). Đến nay, bộ mặt nông thôn của Đạo Trù có sự thay đổi rõ rệt: Hạ tầng kinh tế trên địa bàn xã được quy hoạch đồng bộ. Hệ thống đường giao thông được đầu tư mở rộng, tạo thuận lợi cho phát triển KT - XH (100% đường trục xã, liên xã, trục thôn, ngõ xóm và 50% đường giao thông nội đồng đã được cứng hóa bằng bê tông); hệ thống điện được đầu tư, nâng cấp, phục vụ nhân dân; 13/13 thôn có nhà văn hóa; hệ thống thủy lợi đảm bảo cho sản xuất và sinh hoạt của người dân... Xã Đạo Trù hiện không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

Có được những thành quả trong quá trình triển khai xây dựng NTM đó là nhờ chính quyền địa phương chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để nhân dân hiểu xây dựng NTM là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước,khơi dậy tinh thần tự lực, làm chủ của người dân để chung tay, chung sức xây dựng NTM. Cùng với đó, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ giữacác ban, ngành, tổ chức, đoàn thể được phát huy; đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu. Nhờ đó, năm 2018, xã Đạo Trù được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM.

Phát huy những thành tựu trong chương trình xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Đạo Trù đoàn kết, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung hoàn thiện, duy trìvà nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt để chương trình xây dựng NTM thực sự là chương trình của dân, do dân và vì dân, mang lại lợi ích thiết thực cho chính người dân.

Bài, ảnh: Việt Sơn

 

 


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: