Kinh Tế

Toàn tỉnh đã giao gần 80% đất dịch vụ cho người dân

Thứ Sáu, 19/04/2019

Tính đến hết tháng 3/2019, toàn tỉnh đã chi trả hơn 99ha đất dịch vụ cho người dân, đạt gần 80% về diện tích. Trong đó, các huyện: Yên Lạc chi trả đạt 100%; Vĩnh Tường chi trả đạt hơn 97%... Hai huyện chi trả đạt thấp là Tam Dương gần 29%, Tam Đảo gần 33% .

Để giải quyết xong gần 27ha đất dịch vụ còn lại cho các hộ dân trong năm 2019, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khẩn trương giải quyết dứt điểm tồn tại đất dịch vụ cho các hộ dân; rà soát lại toàn bộ các khu vực quy hoạch đất dịch vụ để có phương án giải quyết kịp thời. Đối với các khu vực đã có mặt bằng và đầu tư hạ tầng, tỉnh cho phép sử dụng linh hoạt các loại quỹ đất trong khu vực để bố trí giải quyết đất dịch vụ. Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân có đất vườn, ao, đất nông nghiệp, lâm nghiệp có tiêu chuẩn đất dịch vụ có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng để làm nhà ở phù hợp với quy hoạch thì xem xét, khấu trừ vào tiền chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp. Đối với những địa phương khó khăn, không có khả năng huy động nguồn lực từ đất, tỉnh sẽ xem xét, hỗ trợ phần còn thiếu để trả cho dân.

Mai LiênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: